Å være alene og komme seg inn på boligmarkedet er ikke alltid forenelig. Er du singel og budgiver har du kanskje bare halvparten av de økonomiske musklene mange andre budgivere har.

Med dagens høye boligpriser, heftige budrunder og stigende boliglånsrente kan inngangsbilletten i mange tilfeller være å kjøpe sammen med en venn.

Bolig med en venn

Mange førstegangskjøperes vei inn i boligmarkedet er å kjøpe sammen med noen, gjerne en kjæreste, søsken eller en god venn. Bolig er en stor investering, og å være flere om kjøpet gjør det enklere å bli boligeier. Da har dere gjerne mer enn én inntekt å basere lånetilbudet på og større egenkapital å bruke til boligkjøp.

Uansett hvem du velger å kjøpe bolig med er hele boligreisen, fra finansieringsbevis til innflyttingsfest, den samme.

Venner som kjøper bolig sammen er spesielt opptatt av å skape forutsigbarhet og trygghet i boforholdet og investeringen, oppnå rettferdig og oversiktlig økonomisk fordeling, satse på riktig venn ikke hvem som helst, bo bedre enn hva de kan ved å kjøpe alene, bli behandlet som venner ikke et par, og ha en plan for fremtidig salg

Pengene dine

Privatøkonomi, pensjon, sparing, fond og bolig. Livet er fullt av store og små pengespørsmål.

I Drammens Tidendes faste spalte om privatøkonomi har vi invitert lokale eksperter til å gi tips og råd om hvordan du skal få bedre orden på økonomien din.

Har du innspill eller spørsmål om temaer vårt ekspertpanel bør skrive om, send det til [email protected].

Vennelån

Vennelån, en enklere måte å kjøpe bolig sammen med en venn. I pressområder er boligprisene nå så høye at mange unge ikke kvalifiserer til finansieringsbevis selv til de rimeligste leilighetene. I mange år har også boligprisene steget mer enn det som har vært mulig å spare.

Vennelån og muligheten for å kjøpe bolig sammen med en venn vil bli en naturlig del av utviklingen fremover. Det er store forskjeller i kunnskapsnivået blant de unge når det kommer til kjøp av bolig og hva som kreves. Mange trenger innsikt i hva som skal til for å få lån og hvordan de kan spare opp egenkapital (BSU, skattefradrag samt øvrig sparing). Dette fører igjen til at egenkapital er en utfordring for veldig mange, og her blir forskjellene blant de unge store.

Det har blitt en økende forskjell mellom de som får hjelp og ikke av foreldre med å komme inn på boligmarkedet.

Høyere etterspørsel etter små leiligheter. Dette kan ses i sammenheng med flere forhold:

  • Det legges ut få små leiligheter i markedet, noe som har presset prisene opp.
  • Det har vært lite nybygg, og det rapporteres også om lite igangsettinger. Av nybygg som kommer i markedet er lite egnet for unge førstegangskjøpere.
  • I pressområdene er det større andel av single husholdninger som etterspør denne typen boliger. For mange vil de minste leilighetene være det eneste alternativet innenfor deres budsjett.

Ryddig avklaring

Sørg for å ha en ryddig avklaring på alt. Å kjøpe sammen med en venn kan bli et godt prosjekt, gitt at dere tar noen ekstra forholdsregler.

Lag husregler før dere kjøper sammen

Snakk om hvordan dere ønsker å ha det, og hva dere forventer av hverandre som samboere. Dere bør være godt samkjørte på vesentlige ting som for eksempel, renhold, vennebesøk, rydding og matlaging. At dere kjenner hverandre godt og har en relativt lik livsstil, kan derfor være en fordel.

LES OGSÅ:

Sameieavtale

Ikke kvi dere for å skrive en sameieavtale av frykt for at det skal bli dårlig stemning. Selv bestevenner blir uenige, og uten en slik avtale er det nettopp dårlig stemning som fort kan bli resultatet. Her bør det fremgå hvordan pengene skal fordeles ved et eventuelt salg, hvilke eierandeler hver enkelt tok med inn i samboerskapet og hvordan fordelingen skal være ved en eventuell utflytting. Fordelingen av øvrige boutgifter som felleskostnader, kommunale avgifter, forsikringer og strøm, bør også være nedfelt i samboeravtalen.

Les flere kronikker om PENGENE DINE HER

Uforutsette utgifter

Når man eier en bolig er det fort at det oppstår uforutsette utgifter (og da snakker vi ikke om overraskelsesfester). Det er viktig å avklare hvordan utgifter ved skader eller oppussing fordeles. Hva skjer hvis oppvaskmaskinen ryker? Eller hva om noen mister jobben, blir alvorlig syk eller ikke betaler sine forpliktelser til banken?

Selv om banken gjør en grundig vurdering av begges privatøkonomiske situasjon, bør man ha noenlunde kontroll på at den man søker lån sammen med, har en ordnet økonomi. Det kan derfor være smart å bygge opp en felles bufferkonto til uforutsette utgifter.

Det kan også være lurt å tenke gjennom hvilke forsikringer dere trenger.

LES OGSÅ:

Exitstrategi

Det viktigste å tenke på når man eier en bolig sammen med en venn, er å ha en klar exitstrategi. Sannsynligheten er nemlig stor for at en person finner en kjæreste de ønsker å flytte sammen med. Og hva skjer hvis det oppstår uvennskap?

Ha klare juridiske avtaler på hvordan dette eventuelt løses. Fordeling av utgifter og inntekter er en selvfølge, men det kan også være lurt å avtalefeste hvor lang tid i forveien en må gi beskjed om at man ønsker å flytte. I tillegg kan det være lurt å avklare utkjøpsklausuler dersom en av partene ønsker å kjøpe ut den andre.