Ungdom latterliggjøres på sosiale medier etter beinhardt merkepress: – Det er rett og slett mobbing

– Jo mer det koster, jo mer status er det.