Sommeren 2020 kom det 88 anmeldelser rettet mot barn og unge under myndighetsalder i Drammen. Denne sommeren har den negative trenden snudd. I 2021 har politiet mottatt 29 anmeldelser, og vi kan se at det er færre av dem som knyttes til vold og ran. Ingen knyttes til narkotika.

Det er all grunn til å tro at tilbudet som har vært gjennom «Sommerskolen» i Drammen dette året har hatt en positiv innvirkning.

Da Drammen kommune i vår fikk en ekstraordinær pengesum fra staten på 9,5 millioner til sommerskole, oppstod det en enorm mobilisering. Lag, foreninger og organisasjoner hev seg på midlene og satt opp tilbud der flere titalls ungdom fikk sommerjobber, som igjen har gitt hver enkelt av dem verdifull erfaring om arbeidslivet.

Det er ikke hardere straffer og pisk som gjør at ungdom slutter å begå vold og kriminalitet. Snarere tvert imot har det vist seg at dette ikke fungerer. Vi skal ha fokus på å ta tak i de utfordringene som finnes blant barn og unge, og hjelpe dem ut av en vond spiral der det er nødvendig.

Som politikere må vi ha tro på vår egen ungdom, at de er ressurser, og at de kan tilføre Drammen og sitt nærmiljø noe positivt.

Vi må opprettholde og iverksette tiltak som gjør at de opplever mening og mestring. Nære relasjoner i denne alderen er også avgjørende, og det å sørge for at det kommunale tjenesteapparatet er rigget til å støtte barn, unge og deres familier er helt grunnleggende for at vi skal lykkes med å løfte barn og unge.

Vi må tilby flere unge psykisk helsehjelp, og ikke minst må vi lytte mer til barn og unge selv. Det er de som er eksperter i eget liv, og vet ofte selv hva som trengs for at de skal få det godt.

Vi har all grunn til å være stolte av ungdommen i Drammen, men vi har samtidig et stort ansvar med å iverksette tiltak som løfter dem, og hjelper dem ut av vanskelige livssituasjoner. Forebyggende arbeid er ikke et mål i seg selv, men tiltakene vi igangsetter vil være det.

Sommerskolen kommer her fram som et godt eksempel på nettopp et slikt tiltak. Slike må vi ha flere av.

LES OGSÅ: