Vi i Norge kan være stolte av den høye andelen som eier sin egen bolig. Norge er helt unikt i Europa med det høye eierskapet, og vi må takke Husbanken for dette.

Hvis man snakker med besteforeldrene våre vil de takke Husbanken, som bidro med finansiering til halvparten av alle boliger i Norge i etterkrigstiden. Dagens husbank er ikke det samme som hva den var før. Det skyldes åtte år med Høyre i regjering. Det ble gitt mindre penger til Husbanken, lokaler stengte ned, færre får lån og med det får færre kommet seg inn i boligmarkedet på trygge rammer.

Unge i dag har det vanskeligere med å komme seg inn på boligmarkedet enn generasjonene før oss takket være en svekket husbank, færre boliger på markedet og skyhøye priser. Dette gjør det nesten helt umulig for oss unge å velge å eie. Vi tvinges heller til å leie.

Sykepleierindeksen, som viser hva en sykepleier kan kjøpe på boligmarkedet, viser at i for eksempel Drammen så har en sykepleier bare råd til 18,3 % av alle boliger lagt ut på salg i Drammen, og det tallet vil bare falle for hvert år. Disse boligene vil også som vanligst være utenfor byen, kanskje på steder med dårlig kollektivt tilbud, få matbutikker og med hus i dårlig stand.

En løsning for å komme seg inn på boligmarkedet er en tredje boligsektor. Dagens boligsektor er delt i to, den private boligsektoren som er den store boligsektoren, og den mye mindre offentlige kommunale sektoren som er rettet mot de mest vanskeligstilte i kommunene.

Stortinget betalte for reiser uten å kreve reiseregning fram til 2018

Den tredje boligsektoren vil ligge mellom det private og det kommunale. Et eksempel er leie til eie-boliger, der leien blir nedbetaling til bolig som formål at leier kan bli eier til slutt.

Å styrke Husbanken med mer midler vil gjøre det enklere for Husbanken i å gi ut flere lån sånn at unge kan fått kommet seg inn på boligmarkedet, samtidig så må vi bygge flere boliger som vil senke prisene.

LES OGSÅ: