Etter at Greta Thunberg startet sin klimastreik har en ny bevegelse spredd seg raskt i hele verden. Barn og unge verden over som streiker mot klimapolitisk handlingslammelse er i ferd med å bli det viktigste som skjer 2019.

I Norge har over 40.000 deltatt i streikene. Protestene vil prege hele dette århundret. Ungdom sier ifra, det er deres framtid det står om, det er de som vil leve med konsekvensene av klimaendringer som blir stadig mer alvorlige.

LES OGSÅ: Å skape nullutslippssamfunnet er krevende. Men det er mulig. For barnas og ungdommens skyld skal vi klare det – sammen!

Ingen av oss som er voksne i dag kan se disse ungene i øynene og si at vi gjør nok. Det er et stort gap mellom uttalte og vedtatte klimaambisjoner og vedtatt klimapolitikk. I Norge må klimagassutslippene mer enn halveres innen 2030, men vedtatt klimapolitikk gir ikke mer enn 13 prosent reduksjon de neste 10 årene.

Høyre/Frp-regjeringen setter stadig nye rekorder i tildelinger av nytt areal og tillatelser til oljenæringen, og for de fleste er norsk klimadebatt blitt uforståelig og utilgjengelig.

LES OGSÅ: Uenige om skolestreik-vitsing: – Driter ut barn og unge

SV støtter ungdommens klimastreik. Det er en legitim og helt nødvendig protest mot politikken som føres og som gir fortsatt høye klimagassutslipp. Av regjeringspartiene får klimaengasjerte barn og unge høre at de burde bli på skolen, men at deres engasjement lover godt for framtida. Men de som nå streiker verden over ber ikke om gode ord. De ber om handling. De vet at de ikke har tid til å vente til de en dag skal ta over styringen, deres framtid avgjøres nå.

På praktisk talt alle områder fins tiltakene som kan ta oss til nullutslipp. Det er mulig å nå forpliktelsen i Parisavtalen, det er mulig å lykkes med en omstilling fra oljenasjon til en klimanasjon. Vår tid er et kappløp mellom klimaendringer og klimakamp. De unges klimakrav må møtes av en kraftfull klimapolitikk som kutter utslippene nå.

Folk flest har interesse av en kraftfull klimapolitikk. Vi vil alle bli rammet av klimaendringene, mens bare noen få har økonomisk interesse av å utsette omstillingen som skal til for å stoppe dem.

LES OGSÅ: Dette er ikke forelskelse, det er skolebarn i klimastreik

Direktørene og aksjonærene i de store fossilselskapene motsetter seg forandring, og markedsøkonomien fører ofte til at det kortsiktig mest lønnsomme velges foran det langsiktig lønnsomme og nødvendige. Nå trengs en grønn politikk for de mange, ikke en grå for de få.

Ungdommens kamp er vår kamp!