Det er brei enighet om at vi må satse mer på kvinnehelse i Norge. Det var i hvert fall det jeg trodde fram til jeg leste innlegget fra Unge Høyre i Drammens Tidende sist uke.

I innlegget skriver Unge Høyre at vi gjør feil prioriteringer, har glemt satsing på helsetilbud i kommunene og at vi «viser fingeren til guttene som trenger hjelp». Årsaken? I regjeringsplattformen har vi ikke brukt ordet «guttehelse», men skrevet setningen «Regjeringen vil prioritere kvinnehelse for å sikre likeverdige helsetjenester».

At Unge Høyre kritiserer oss for å ikke bruke ordet «guttehelse» i plattformen synes jeg er overraskende. Sist jeg sjekket var det nemlig ingen av regjeringsplattformene til Høyre som nevnte «guttehelse» med et ord.

Det er også overraskende at Høyre hevder at vi «viser fingeren til guttene som trenger hjelp». I plattformen presenterer vi en rekke tiltak som hjelper gutter (og alle andre) som sliter. Vi har for eksempel fjernet egenandelen hos psykolog for unge under 26 år og økt støtten til fastlegeordningen. Senest forrige helg vedtok Senterungdommens landsmøte å lovfeste miljøarbeidere i videregående, og sikre kommunene statlige midler for å ansette flere miljøarbeidere. Samtidig jobber Arbeiderpartiet og Senterpartiet for å danne et mannsutvalg som jobber med spørsmål som likestilling, utenforskap og hvorfor flere gutter enn jenter dropper ut av skolen.

Den viktigste forskjellen på Høyre og den nye regjeringen er nok likevel hvor mye penger vi gir kommunene. Med Høyres budsjett fikk kommunene så lite at de fort måtte velge om de måtte kutte helsesykepleier på skolen eller bemanningen på gamlehjemmet. Med Arbeiderpartiet og Senterpartiet får kommunene 2,5 milliarder kroner ekstra i frie inntekter. Av disse pengene får Drammen, Lier og Øvre Eiker 44.490.000 kroner mer enn det de ville fått om Høyre fikk styre. På den måten får kommunene langt bedre muligheter til å gi gode kommunale helsetjenester til alle innbyggerne sine.

Det som overrasker meg mest er likevel Unge Høyres skepsis mot å satse på kvinnehelse. Det er godt kjent at kunnskapen om mange kvinneplager og kvinnesykdommer er ekstremt lav, noe som igjen fører til enorme belastninger for kvinnene som har disse plagene.

Eksempler på diagnoser det trengs mer kunnskap om er IBS, adenomyose, endometriose og fibromyalgi. Endometriose er en kronisk sykdom som alene rammer rundt 1 av 10 norske kvinner. Man regner med at denne sykdommen koster samfunnet 13 milliarder kroner årlig, er en av hovedårsakene til ufrivillig barnløshet og en viktig grunn til at mange kvinner har høyt fravær fra jobb eller er uføre.

I snitt tar det sju år før man får diagnosen. Det finnes verken kur eller behandling som hjelper alle, og for mange er den eneste hjelpen man får å knaske smertestillende når man føler seg dårlig. Dette til tross for at de har brukt årevis på legebesøk, sykehusbesøk og undersøkelser. Det er ikke bra nok.

Så jo, Unge Høyre. Vi må prioritere kvinnehelse for å sikre likeverdige helsetjenester, og vi må gi kommunene mer penger dersom vi faktisk mener at de skal gi gode kommunale helsetjenester.

Det er en ærlig sak at dere er uenige i det, men jeg er både stolt og fornøyd med å tilhøre et parti som faktisk satser på helse.

LES OGSÅ:

Her er smittetrykket høyest: – Har hatt noen store utbrudd