Gå til sidens hovedinnhold

Upartiskhet – viktig også i idylliske Lier

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Lier er med sin gunstige beliggenhet med kort vei til Oslo, Drammen og lufthavnene Gardermoen og Torp, en av landets mest attraktive kommuner hva angår utbygging av næringseiendom.

Et helt sentralt element i å bevare grønne Lier er å ivareta jordvern av dyrka mark. Lier kommune er en av landes beste jordbrukskommuner. Men – den attraktive beliggenheten gjør at det blir et ekstra press mot blant annet jordvern og infrastruktur. Dette fører i sin tur til at det er flere gode og næringsvennlige prosjekter for eiendomsutvikling enn det plass til i det kommunale planverk, et planverk som blant annet skal ivareta grønne Lier.

Noen dyktige eiendomsutviklere med samfunnsnyttige prosjekter får som følge av disse prioriteringene ikke vedtatt dine prosjekt. Dette er en situasjon som ikke er spesiell for Lier. Dette er en situasjon som er tilsvarende i andre sentralt plasserte landbrukskommuner på Jæren, i Vestfold og i gardermoregionen.

Så vidt jeg kan forstå er Dpend AS (tidligere Holtefjell AS) en av landets dyktigste og mest fremgangsrike eiendomsutviklere. Det som er spesielt for Lier er at både ordfører fra Høyre, Gunn Cecilie Ringdal, og Arbeiderpartiets gruppeleder, Silje Kjellesvik Nordheim, har ektemenn som innehar ledende og overordnede stillinger hos nettopp Dpend AS. Det forhindrer ikke at vi i Lier kommune som følge av forannevnte har en meget uoversiktlig situasjon når det gjelder forvaltningslovens regler om inhabilitet.

Forvaltningslovens regler om inhabilitet skal hindre uberettigete fordeler, uberettigete forskjellsbehandlinger. Videre skal forvaltningsloven forhindre at det foreligger særlige forhold som er egnet til å svekke tilliten til kommunens upartiskhet.

Gjennomgående er det i Norge stor tillit til offentlig forvaltning. En grunn til dette er de strenge bestemmelsene om partiskhet og måten disse praktiserer på – likhet for loven er et viktig stikkord. Forutberegnelighet er et annet stikkord.

Det er viktig å understreke at i skrivende stund så har det etter det kommunestyret kjenner til ikke vært klare brudd på reglene om partiskhet/habilitet.

Det er likevel meget uheldig og påfallende at en utbyggingskommune med over 25.000 innbyggere er i den situasjonen at to av kommunens fremste lokalpolitikere er forhindret fra å delta i behandlingen av jordvernsaker, byggesaker og plansaker.

Det er i skrivende stund litt under to år igjen av inneværende kommunestyreperiode.

LES OGSÅ:

Les også

Skal lage ny masterplan for Globusgården: – Det blir intet tårn

Les også

Skifter navn for millioner: – Det betaler seg raskt inn

Kommentarer til denne saken