Ups, her kan det bli mye trafikk, gitt

Av
DEL

MeningerFørst var de for. Så var de mot. Og nå er de for igjen.

Arbeiderpartiet har blitt presset fra alle kanter i saken som skal avgjøre hvorvidt grisebonden Knut Langeteig skal få bygge 1000 boliger, delvis på dyrket mark, på et område mellom Knivåsen og Åskollen. Partiet har sammen med Høyre vært positive til planene, helt tilbake til 2003. Men da Ap inngikk partnerskap med Sp og MDG etter valget i fjor, bandt de seg samtidig til en erklæring som sier klart og tydelig at det verken skal bygges boliger eller næring på dyrket mark de neste fire årene.

Det kommer ikke til å bli bygd så mye som et dukkehus på Knive-Lolland de neste fire årene. Til det kommer reguleringsprosessen til å bli både for lang og humpete. Men saken er så symboltung at både Sp og MDG har truet med å bryte ut av samarbeidet hvis Ap stemmer for.

Det blir nok bare med trusselen denne gangen, for gresset er sjelden grønnere på den andre siden, det vil si sammen med Høyre og Frp. Sps mann på Stortinget Per Olaf Lundteigen kommer derfor med følgende to råd til sine partikolleger i Drammen: 1. ank saken inn til Fylkesmannen og 2. fortsett i det rødgrønne samarbeidet.

Knive-Lolland-saken er et godt eksempel på hvilken skvis Arbeiderpartiet stadig befinner seg i om dagen, både lokalt og nasjonalt, og som fikk tidligere bystyrerepresentant Kristian Hoff-Andersen til å komme med følgende hjertesukk på Facebook: «Hva skjer med «Party like it's 1999» i Arbeiderpartiet for tiden? Iskant, oljeskatt, E18, høyere utdanning, Nord-Norge-banen, naturmangfoldloven; det er som om all ambisjon om å skape et bærekraftig tillitssamfunn har forsvunnet som dugg for solen».

Flere av Aps kommunestyrerepresentanter i Drammen er like vekst-ivrige som Høyre og rister oppgitt på hodet over jordvernkravene fra Sp og klimakravene fra MDG. Ap strever kanskje mer enn noen gang med å forene hensynet til vekst med et stadig større fokus på vern og grønn politikk. Og Drammen trenger boliger for småbarnsforeldre mer enn noen gang.

Høyre har det ikke stort bedre, for også de prøver å gjøre både oljebarna og klimabestemødrene til lags. Partiets representanter kan likevel koste på seg et lurt smil når Ap forsøker å gjøre Høyres programfestede politikk til sin egen, nemlig nydyrking av jord.

Søndag ettermiddag slo nemlig Ap-trekløveret Eivind Knudsen, Mads Hilden og Arve Vannebo seg ned i gresset sammen med Skoger-bøndene som nå føler at de har vunnet i Lotto. Utbygger Langeteig har nemlig lovet å nydyrke dobbelt så mye matjord som den som forsvinner ved boligutbyggingen. Og den skal bøndene få gratis.

Men det er få ting som er gratis her i livet. Gaver som denne kommer med en pris, som i første omgang rettes mot kommunens folkevalgte: Grisebonden fikser matjordproblemet, mot at politikerne gir grønt lys for boligutbygging. Og sånn blir det nå. Det sikrer Høyre, Frp og Ap flertall for i kommunestyremøtet denne uken.

Matjorda er likevel ikke den eneste utfordringen med utbyggingen på Knive. Dypt nede i sakspapirene finner vi nemlig noen avsnitt som gir god grunn til å ikke glede seg for tidlig.

Området på Knive-Lolland kan ikke bygges ut før ny Svelvikvei står ferdig, står det i plandokumentene.

Men som de fleste vet: ny Svelvikvei ble skrinlagt sammen med Buskerudbypakke 2. Så hvor realistisk er dette boligprosjektet egentlig? Hvis man ser bort fra kravet om ny vei, noe det virker som kommunen er innstilt på, vil det i så fall innebære en betydelig trafikkøkning på eksisterende veier.

Tidligere Buskerud fylkeskommune var i sitt høringssvar svært bekymret for at biltrafikken ville øke som følge av Knive-utbyggingen. De påpeker at prosjektet vil bryte med alle regionale areal- og transportplaner, som sier at byveksten i størst mulig grad skal skje i elvedalen og legge til rette for at en større andel av transporten skjer med sykkel, buss eller gange.

I verste fall kan trafikken som følge av Knive-utbyggingen øke fra dagens 4.500 samlede trafikkmengde (årsdøgntrafikk) til hele 6.230.

Hvis flere tar buss, går eller sykler, blir økningen noe mindre, men det vil kreve tøffe politiske beslutninger. Her må de nemlig få Viken fylkeskommune til å punge ut for bedre kollektivtilbud, noe som blir en krevende øvelse. Noen må betale for gang- og sykkelveier, og drammenspolitikerne er nødt til å stille strengere krav til bilfrie ordninger og færre parkeringsplasser.

Ap er nok fornøyde med å ha brukt kjøttvekta i denne omgangen, men har samtidig satt seg i dyp gjeld til sine partnere i det rødgrønne samarbeidet.

Det er ikke lenger fremtiden som kaller, for bærekraftmålene er de harde realitetene som dagens politikere må forholde seg til her og nå. Uansett hvor vekst-villig man er.

Kanskje like greit at området ikke skal stå ferdig før om 20 til 30 år.


Utbyggingen på Knive/Lolland

De tre grunneiere Arild Lolland, Tveit Boligutvikling AS og Knut Langeteig vil bygge rundt 1.000 boliger på området Knive og Lolland på Åskollen.

Området er i kommuneplanens arealdel 2014–2025 avsatt til framtidig boligområde med tilhørende anlegg.

Deler av området er i dag dyrket mark, og utbyggerne har forpliktet seg til å nydyrke dobbelt så stort areal som det som forsvinner.

Arbeidet med områdeplanen ble påbegynt i 2016, og vedtatt i formannskapet i 2017.

Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne har motsatt seg utbyggingen på grunn av jordvern.

Alle de fem partiene som sitter ved makten i kommunestyret stemte mot utbyggingen da saken kom opp i formannskapet i april under henvisning til samarbeidsplattformen.

Les også:Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags