Mjøndalen er knapt til å kjenne igjen etter tiår med omfattende riving og påfølgende fortetting i sentrum. I den ærverdige Arbeidergata er det nå bare ett hull som gjenstår før rekken av tidstypiske leilighetsblokker er komplett.

Dette er selve «indrefileten», for å sitere Arbeiderpartiets Thor Sigurd Syvaldsen fra ukens møte i teknisk hovedutvalg.

– Vi politikerne fra Nedre Eiker fablet jo i sin tid om en publignende ting mot torget. Og kanskje hadde det vært fint med en takterrassepub og litt av hvert. Jeg tror jeg har med meg både Tonje (Ap), Tor (H) og Knut (Frp) på det, uttalte Syvaldsen, som tok på seg det tverrpolitiske ansvaret for å etterlyste fasadetegninger for det nye kvartalet.

Men det var ikke drømmen om pub og terrassepils som vekket de sterkeste følelsene denne aprilkvelden.

I samme sak hadde nemlig utbygger JM Norge søkt om dispensasjon fra parkeringsbestemmelsene vedtatt i gamle Nedre Eiker og som fortsatt gjelder. Ved å kutte ti parkeringsplasser, fra kravet om 90, mener de å kunne tilby flere små to-romsleiligheter for unge i etableringsfasen, studenter og folk som i dag sliter med å komme seg inn på boligmarkedet. Akkurat det politikerne ønsker seg mer av, ikke minst fordi kommunen trenger påfyll av unge innbyggere.

Utbyggers motiv er selvsagt å tjene penger. Men her har vi også en utbygger som kommer med en lissepasning til kommunens folkevalgte.

For det første kunne politikerne her svart ut den massive kritikken om boligtørke som har kommet fra næringslivet den siste tiden. For det andre forsøker utbygger å tilpasse seg den parkeringsnormen som i dag gjelder for Drammen sentrum og Gulskogen, og som trolig blir gjeldende for alle sentrumsområder i kommunen i fremtiden. Det skal nemlig lages en ny parkeringsstrategi for hele kommunen i løpet av kort tid.

For det tredje kunne politikerne med dette gitt samferdselsdepartementet et tydelig signal om at det i alle fall finnes et snev av vilje til å begrense biltrafikken i kommunen og dermed bidra til det berømte nullvekstmålet.

Også rådmannen så denne anledningen by seg og hadde i saksfremlegget anbefalt et utvilsomt ja til dispensasjon. Vi snakker ikke her om en revolusjon, men om å kutte ti skarve parkeringsplasser. Bra for utbygger, bra for førstegangsetablerere, bra for kommunen og bra for lokalmiljøet.

Men neida. I teknisk hovedutvalg kan de utroligste ting skje.

Syvaldsen fikk nemlig unison støtte fra sine kamerater i gamle-kommunen da han foreslo å vende tommelen ned for utbyggers ønske.

Frps Knut Gjerde for eksempel var overbevist om at markedet for denne typen leiligheter er mikroskopisk. Kanskje finnes det kjøpere med ideologiske overbevisninger, mente han, men følte seg rimelig sikker på at folk som i fremtiden skal bosette seg i Mjøndalen sentrum, er det samme segmentet som bor der fra før, nemlig «eldre, velsituerte eldre, som gjerne har en bil de vil ha med seg».

– Hvis vi lager Mjøndalen slik enkelte utbyggere vil, kan det bli vanskelig å komme frem der etter hvert. Så jeg støtter, eller vi støtter Syvaldsens forslag, konkluderte representanten fra partiet som alltid har heiet frem de såkalte ja-kommunene.

Men denne gangen ble det nei, nei og atter nei. Både fra Ap, Høyre, Frp, Sp, Rødt og SV. Bare MGDs Kari Palm stemte for å gi dispensasjon, men hennes argument om at utbygger kanskje kjenner markedet bedre enn politikerne, nådde aldri frem.

Selve trumfkortet til de som dannet flertall i saken, er at dagens parkeringsbestemmelser for tidligere Nedre Eiker, som ble nedjustert ganske kraftig rett før sammenslåingen i 2019, må følges. Det er i og for seg et edelt prinsipp, men har en tendens til å tilpasses det politikerne til enhver tid har bestemt seg for på forhånd. Det er nemlig ingen ting i denne saken som tilsier at det vil være en stor ulempe å fravike dette kravet. Snarere tvert imot.

Utbygger har all grunn til å føle seg overkjørt i denne saken, og vedtaket statuerer nok et eksempel på en nei-holdning som næringslivet har advart kraftig mot. Spesielt overraskende er signalene fra Høyre og Frp, som stort sett har vært på utbyggernes side i denne typen saker, og stolt på deres markedsteft. Nettopp det var grunnen til at Drammen for noen år siden måtte justere parkeringsstrategien sin. Utbyggerne sa ifra at de ikke fikk solgt alle p-plassene de ble pålagt å bygge, noe som bidro til at kommunen etter hvert reduserte sine krav.

JM var kanskje litt for tidlig ute i Mjøndalen. De ny-fusjonerte folkevalgte virker verken praktisk, politisk eller mentalt klare for denne typen endringer nå. Men står indrefileten fortsatt ubygd når de nye parkeringsbestemmelsene for hele kommunen er vedtatt, kan utbygger søke om dispensasjon på nytt. Og da går den etter alle solemerker gjennom.

Snakk om å gjøre det vanskelig for seg selv, og andre.

Les også: