Det er viktig å holde hjulene i gang, sa statsminister Erna Solberg da hun mandag formiddag redegjorde om de oppdaterte koronareglene overfor Stortinget.

Hun viste til bransjene som har gjort seg avhengig av arbeidsinnvandring for å nettopp holde hjulene i gang, som for eksempel fiskeriindustrien som nå venter storinnrykk i forbindelse med skreifisket. Også landbruket har gjort seg avhengig av utenlandsk arbeidskraft for å holde hjula i gang.

Samtidig står en hel utelivsbransje med kniven på strupen, ikke minst i Drammen som også har vært rammet av lokale tiltak over lang tid. For mange er det nå en kamp på liv og død for å redde livsverket, og for å bevare arbeidsplasser. Det samme gjelder renholdere, kantinemedarbeidere, treningsinstruktører og kulturmedarbeidere. Hvem skal sørge for at det i det hele tatt er hjul å få i gang når regjeringen og helsemyndighetene mener det er trygt å åpne opp igjen? Som en utelivsaktør som må helle ut flere tusen liter øl og dermed millioner av kroner rett i dass, sier til VG: – Vi blør sakte ihjel.

Men er det ikke grenser for hvor lenge en bransje skal pines?

Det er et paradoks at regjeringen i det ene øyeblikket forsikrer om at smittehullene tettes igjen ved landegrensen gjennom et strengt test- og karanteneregime, mens man er nærmest blottet for lignende løsningsorientering når det gjelder andre bransjer. Til Morgenbladet sier kommuneoverlege Ellen B. Pedersen i Øknses kommune, som venter storinnrykk av sesongarbeidere fra Øst-Europa, at det er «altfor blåøyd å tro at vi ikke får flere utbrudd» i tillegg til de 15 importsmittetilfellene de hadde sist uke.

Med en slik tilsynelatende forskjellsbehandling av bransjer og vekting av hvilke arbeidsliv som er mer verdt enn andre, er risikoen også stor for at tilliten til myndighetenes smitteverntiltak sakte, men sikkert svekkes.

Man kan derfor undre seg over regjeringens avgjørelse om ikke å lytte til Folkehelseinstituttets (FHI) ferske anbefaling om å lette på den nasjonale skjenkestoppen og heller la det være opp til hver enkelt kommune å innføre tiltak.

– Vi mener det er stor tiltaksbyrde for de som driver skjenkesteder og at det kan tenkes å være greit åpne for noe tilpasning og forskjeller lokalt, uttalte FHI-leder Camilla Stoltenberg under mandagens pressekonferanse. Men regjeringen valgte heller å lytte til Helsedirektoratet, som mener det er lurt å vente enda litt til før man åpner opp for mye.

Helsemyndighetene må naturlig nok se den totale smittesituasjonen under ett, og det er bra at besøksrestriksjonene mykes opp og at skolene går fra rødt til gult nivå.

Samtidig er det urovekkende at noen bransjer har måttet bære den største byrden gjennom hele pandemien, mens andre, som butikker og kjøpesentre, nærmest har fått gå fri.

Lise Christoffersen har på vegne av Arbeiderpartiet varslet at de ønsker mer forutsigbare kompensasjonsordninger og at støttetiltakene må være så lenge pandemien varer. Hun er bekymret for det først vil gå opp for oss hvor viktig utelivsbransjen er for det gode liv i Drammen, etter at mange av utestedene er borte. Det samme kan sies om kulturlivet, som har vært motoren i utviklingen av Drammen de siste årene.

Så lenge de nasjonale retningslinjene er som de er, kan ikke kommunen gjøre stort av oppmykninger. Neste uke kan det imidlertid komme lettelser fra regjeringen, men spørsmålet er om smitteutsatte kommuner som Drammen tør å følge etter, selv om det er mye som taler for det. Det beste håpet utelivsbransjen egentlig har, er at den såkalte firerbanden på Stortinget, nærmere bestemt Ap, Sp, SV og Frp, presser gjennom støtte- og kompensasjonsordninger som er langsiktige nok til at det i det hele tatt er hjul å tråkke igang igjen.

Les også:

Les også

Dette er de nye koronatiltakene