Jeg er glad for at regjeringen sørger for at vi kan opprettholde busstilbudet innenfor Buskerudbyen slik det er i dag, men det er trist for Lier at Buskerudbypakke 2 havarerte. Med Buskerudbypakke 2 kunne vi satset på økt frekvens på dagens linjer og utvidet kollektivtilbudet slik at folk kunne velge plass- og miljøvennlig transport i stedet for bil.

Lier trenger sårt et utvidet rutetilbud flere steder i bygda. Linje 71 mellom Drammen og Asker, samt linje 169 innover mot Oslo, fungerer utmerket. De andre linjene er mangelfulle, og gir ikke innbyggerne i Lier et skikkelig tilbud.

Alle kjenner til de trafikale utfordringene på E134. Befolkningen på Lahell og Gullaug er i dag isolert store deler av ettermiddagen slik at man verken kommer seg til eller fra uten store forsinkelser.

Buskerudby-samarbeidet kunne skaffet oss midler til å styrke linjene 73 Drammen/Gullaug/Reistad/Lierskogen, og linjene 81 Drammen-Sætre via Spikkestad og 85 Drammen-Sætre via Tofte. Økt frekvens på linje 81 og 85, samt pendlerparkering ved knutepunkt, ville kunne avlastet lokaltrafikken på E134 betraktelig, og gitt pendlere fra Ytre Lier, Røyken og Hurum er reelt alternativ til bil.

Les også

Elg mot bil og mc. Hvor mange må dø før noen tar ansvar?

Nå som Buskerud, Akershus og Østfold blir Viken, og to fylkesgrenser blir borte, betyr det nye muligheter for bedre busstilbud på tvers av gamle grenser som ikke lenger er der. Hurumhalvøya med Asker blir en del av samme fylke som oss i Lier og Drammen.

Det betyr at fylkesrådet med fylkesråd for kollektivtrafikk, Kristoffer Robin Haug fra MDG, må vise hvordan det nye fylkesgrenseløse kollektivtilbudet for blant andre befolkningen på Lahell og Gullaug skal bli, og hvordan infarktet på innfartsåre E134 kan løses. Et alternativ er å øke frekvensen på linje 81 og 85 så snart han setter nøkkelen i sin nye kontordør 1. januar neste år.

Vi er nødt til å utnytte mulighetene Viken gir oss, tenke større og mer helhetlig på all samferdsel, og sørge for at det blir mer buss på veiene våre så snart som mulig.