Skal du fra Tranby til Drammen med buss, må du regne med 40 minutter – minst. Bruker du bil, tar det 15 minutter. Skal du til Asker fra Tranby, bruker bussen 25–30 minutter. Kjører du bil, er du i Asker på 10–15 minutter.

Jeg oppfatter at kollektivtilbudet i Lier, til tross for oftere avganger på 71-bussen mellom Asker og Drammen, er relativt dårlig. Enkelte steder veldig dårlig. Skal kollektivtransport bli et reelt alternativ til bil, må bussene gå oftere, koste mindre og bruke kortere tid enn de gjør i dag. Med andre ord: Buss og tog må være minst like konkurransedyktig som bilen.

 

Selvsagt stanser bussene der det bor mennesker, også der det ikke bor så mange. Og dette tar naturlig nok tid. Det skal de gjøre i framtiden også, men utfordringen blir å bygge ut et nettverk av ekspressbusser som frakter mennesker fra tettbygde strøk til Drammen eller Asker. Det vil i realiteten i Lier si Lierbyen og Tranby. En matebuss til og fra Lier stasjon er også å foretrekke, også for dem som bor retning Gullaug, Linnes og Engersand.

Tidligere gikk det rushtidsbuss til Drammen fra Tranby. Den kjørte rett ut på motorveien og fraktet deg til Drammen sentrum på kort tid. Den ruten ble borte. Hvorfor? Trolig fordi for få brukte den? Og hvorfor var det for få som benyttet seg av dette tilbudet? Det vet vi ikke med sikkerhet, men noen antakelser kan være:

A) Den kostet for mye.
B) Den hadde for få avganger.
C) Den gikk på feil tidspunkt.


 

Lier SV vil at kollektivtilbudet i kommunen skal bli bedre. Siden mange i Lier pendler til Asker/Sandvika/Oslo og Drammen, er det på sin plass at flere enn bare Lier kommune bidrar til å finansiere et utvidet kollektivtilbud. Det er her Buskerudbypakke 2 kommer inn. Bompenger, enten vi liker det eller ikke, og som i hovedsak skal brukes til bedre kollektivtilbud og sykkelveier, er det som bidrar mest ved siden av offentlige midler. Derfor er Lier SV for bompenger.

Vi ønsker ikke at midlene fra disse skal gå til prestisjefylte motorveier gjennom vår og andres kommuner, som ikke bidrar til å redusere den forurensende biltrafikken. Lier SV vil at det skal etableres ekspressbusser fra Tranby til Asker og til Drammen og fra Lierbyen til Asker og Drammen, spesielt i rushtiden. 169-bussen er et godt tilbud til dagpendlere inn til Oslo. Når denne får kollektivfelt ut fra Oslo, vil den være et enda bedre tilbud for pendlere som jobber i hovedstadsområdet.

 

 
En del pendlere som bruker bil til jobb i større byer i dag, synes det allerede er for dyrt å parkere i byen på dagtid. Et kollektivtilbud, som både er rimeligere og ikke minst mye bedre, vil kunne bli et reelt alternativ for disse. Både økonomisk, tids- og miljømessig. Det må ikke overraske bilister at det i framtiden etter alle solemerker vil bli et enda strengere og dyrere parkeringssystem i de større byene – primært av hensyn til miljøet.


Lier SV vil også at det skal være pendlerparkeringer flere steder i bygda, slik at folk som bor avsidesliggende til kan kjøre dit og ta kollektivtransport videre. Slike parkeringsplasser – gjerne med flere ladepunkter – må være gratis. Det finnes allerede slike både ved Lier stasjon, Lyngåskrysset og ved Heia på Lierskogen. Men vi trenger altså flere.


Lier og Viken SV vil også jobbe for et forenklet billettsystem som gjør at buss- og togtilbudet i Lier i større grad tilpasses billettsystemet i Akershus og Oslo. I tillegg må billettprisene altså være konkurransedyktige med bilen.
Bussene må gå på biodiesel eller elektrisitet slik at de forurenser minst mulig. Enkelte av ekspress-avgangene kan godt være mindre busser i form av maxitaxier – hvilken type buss man velger å sette inn på strekningen vil være avhengig av hvor stor etterspørsel det er etter denne type transport.


Lier SV ønsker ikke – slik enkelte hevder – privatbilismen til livs. Bilen vil fortsatt være viktig for liunger som bor litt grisgrendt. Men også i disse områdene kan det med fordel bli flere bussavganger, som på sikt gjør at bilbruken også blir redusert i disse områdene.
Er det andre partier i Lier som vil være med på en dugnad for å få til et bedre kollektivtilbud i Lier?

Andre innlegg fra dt.no/meninger:

Sikret småpenger i bompengeskisse

Med en bandyhall kan Drammen bli et knutepunkt for bandysatsing i Norge

Frp ønsker et byfritt billiv, MDG vil ha et bilfritt byliv