Navn: Gerd Torhild Martinsen, grunnleger av barnebutikken Gerd T. Martinsen

Alder: 75

Bor: Herstrøm

Jeg ble arbeidsledig da butikken jeg jobba i gikk konkurs. Ungene var fire og ett år, så jeg lurte på hva jeg skulle ta meg til. Ideen fikk jeg fordi jeg skulle selge barnevogna etter sønnen min. Feriepengene gikk til å kjøpe tre barnevogner. Så starta jeg i kjelleren hjemme i 1971. Jeg måtte betale de rundt 2.000 kronene kontant og selge vognene før jeg fikk kjøpe nye. Kreditt var ikke aktuelt i starten, haha!

En gang måtte jeg demontere hele spisestua for å få plass til en leveranse på 20 vogner. Vi fylte hele huset. Det var ei fin tid. Når jeg hørte bjella, løp jeg ned kjellertrappa. Resten av tida var jeg med ungene oppe. Etter hvert ble det så mye trafikk at naboene reagerte, så vi gravde opp hagen for å lage parkeringsplasser. I 1984 flytta vi til butikken vi fortsatt er i på Solbergmoen. På det meste omsatte vi for 12 millioner og hadde seks-sju ansatte. Nå ligger vi på sju millioner i året.

Hjemme var vi to søstre og fire brødre, så foreldrene mine hadde ikke råd til at alle skulle ta utdannelse. I mange år var jeg bitter for at guttene ble prioritert. Etter hvert tok jeg ungdomsskolen og videregående på kveldstid, ved siden av butikken. Hvorfor jeg ikke pensjonerer meg? Jeg liker så godt å møte alle de forventningsfulle kundene, så jeg kommer til å dukke opp hver dag så lenge jeg får lov.

Tips oss

folk i nye drammen-logo.jpg 

Tre kommuner blir til én. Bli kjent med folka i nye Drammen. Hvem vil du lese om? Send inn ditt tips her


Det beste med Herstrøm?

Play
00:00