Navn: Renate Blomli Winnes (45)

Bakgrunn: Er utdannet lærer og har ledelsesutdanning fra BI. Har jobbet som lærer og avdelingsleder i Lier og på Øren.

Ny jobb: Rektor på Øren skole i Drammen. Barneskolen har 493 elever og 69 ansatte.

Da de 493 elevene på Øren kom tilbake fra høstferie, var det en ny rektor på plass på skolen, 45-åringen Renate Blomli Winnes fra nettopp Øren.

– Det er en fordel å være kjent i området. Jeg er glad i området og bryr meg om at det skal være et trygt og godt oppvekstmiljø her, sier hun.

Hva tenkte du da du fikk jobben?

– Jeg ble veldig glad, stolt og ydmyk, for det er en stor oppgave. Da jeg fikk telefonen var jeg på den gamle jobben, det var siste dag før sommerferien. Jeg sa ja med en gang!

Du har jobbet på Øren tidligere, både som lærer og avdelingsleder, hva er det med denne skolen?

– Det er en veldig veldrevet skole med mange dyktige ansatte. Og Øren er et fint område, er både bynært og nærme naturen.

Hvordan fant du ut at du ville jobbe i skolen?

– Da jeg begynte å studere jus på universitetet var det ikke som jeg tenkte. Så jeg tok et arbeidsår i en barnehage. Da fant jeg ut at det var veldig fint å jobbe med barn, og jeg søkte på lærerutdanning. Jeg liker mennesker og samspillet med andre.

Har du alltid ønsket å bli rektor?

– Det har kommet litt underveis, jeg har jobbet mange år som avdelingsleder. Jeg har et ønske om å bidra.

Alle har et forhold til rektor, hva slags rektor vil du være?

– Jeg vil være en som bidrar til at de ansatte gjør en god jobb så barna har det trygt og godt og de opplever å mestre. Jeg vil være en synlig rektor, både for elevene og for de ansatte, og jeg håper jeg får tid til å ikke bare sitte på kontoret. Med samarbeidet mellom barna, skolen, foreldre og nærmiljøet skapet vi oppvekstmiljøet. Målet er at elevene skal mestre livet. Det er en stor oppgave, derfor er jeg ydmyk.

Gjennom alle dine år som lærer og avdelingsleder i skolen, er det noe som har berørt deg ekstra?

– Å se barn som strever eller er i vanskelige situasjoner som løser seg, når du ser at det går bra for barna og foreldrene. Det kan også være små øyeblikk, som når et barn knekker lesekoden.

Hva er det første du skal gjøre som ny rektor?

– Bli kjent og bruke tid på å snakke med alle. Jeg skal sette av tid til hver enkelt og være rundt i korridorene og gangene. Jeg fikk et tips fra en annen rektor om å bruke hundre dager til å observere. Jeg vil videreutvikle det som er bra, og se hvor jeg kan løfte videre.

Hva gjør du på fritiden?

– Jeg liker å være i aktivitet, gå turer i marka og på Golsfjellet der vi har hytte. Jeg liker å være med familie og venner, der henter jeg energi.

Arbeidsgiver svarer: Hvorfor fikk hun jobben?

– Renate står veldig trygt i lederrollen, og har gode visjoner og tanker om hvordan hun skal bringe skolen videre. Hun har et godt elev- og læringssyn, og er en god relasjonsbygger. Alle hennes gode egenskaper og brede kompetanse gjør at vi aldri var i tvil om at hun var den rette rektoren for Øren skole, sier utdanningsdirektør Lillian Eilertsen i Drammen kommune.