Navn: Meryem Salih (38)

Bakgrunn: Utdannet siviløkonom med fordypning i samfunnsøkonomi. Har tidligere vært mentor for NHO Norge, har hatt en økonomirådgivningsstilling i Drammen kommune hvor hun fulgte opp helse-, sosial og omsorgssektoren samt vært prosjektleder for rådmann Elisabeth Engers prosjektkontor i Nye Drammen. Kommer fra stillingen som fagsjef for analyse og styring i kommunen.

Ny jobb: Stabsleder for oppfølging og analyse i Drammen kommune hvor de er 20 ansatte.

Da stabslederen for oppfølging og analyse ble konstituert i en annen stilling, fungerte Meryem Salih som leder for enheten sammen med to andre. Etter hvert ble stillingen ledig og utlyst internt. 1. juli startet hun formelt i den nye jobben.

– Jeg tror ikke jeg kunne fått et bedre utgangspunkt. Jeg har hatt ansvaret for å være med på å bygge opp økonomiforvaltningen i prosjektkontoret, og jeg har vært leder sammen med to andre i samme enhet. Jeg kjenner folkene, lederne og organisasjonen. Jeg kunne ikke la muligheten gå fra meg.

Hva tenkte du da du fikk jobben?

– Det var mange følelser på en gang. Jeg er veldig stolt, men også ydmyk over tilliten jeg har fått, for det er et stort ansvar. Det er jeg fullstendig klar over. Det er en viktig rolle, og det ligger mye hardt arbeid bak, men også noen tilfeldigheter. Men så er jeg litt nervøs da. Det blir noen nye sko å fylle, men jeg tror det skal gå veldig bra. Det blir spennende å utvikle meg videre innenfor ledelse.

Hva er du mest stolt av å ha oppnådd i løpet av din karriere?

– For å være ærlig, det er veldig mye jeg er stolt av. Jeg tenker jeg har kommet kjempelangt for alderen, men med tanke på bakgrunnen jeg har, med foreldre som er innvandrere, har jeg kanskje ikke hatt de største forutsetningene for å nødvendigvis være den som kommer sterkest ut av ting. Men jeg har vært nødt til å ta ansvar fra jeg var liten, og det har jeg vokst på. Det har vært en av mine styrker. Det kunne vært negativt, men det har det ikke vært. Min første jobb var i Deloitte, jeg har skrevet lærebok med foreleseren min på BI, og jeg har blitt headhuntet til en stilling i Nokas. Jeg har gjort en del jeg er stolt av.

Hvordan er det å bli headhuntet til en stilling?

– Det er kjempegøy. Da vet du at det er noen som faktisk ønsker deg til den stillingen. Da har du fortjent det, man blir ikke headhuntet uten grunn. Det ligger hardt arbeid bak at man oppnår ting. Mange tror kanskje man bare er heldig, men det er ikke sånn det er!

Hva er dine beste egenskaper?

– At jeg er energisk og får ting til å skje. Jeg har overblikk og ser ofte ting andre ikke ser. Jeg er veldig analytisk og strukturert, og jeg evner å ta gode beslutninger i pressede situasjoner. Og så har jeg alltid vært opptatt av å behandle alle likt, og jeg prøver å se det beste i alle.

Hva er dine dårlige egenskaper?

– Det er nok at jeg kan være litt for opptatt av å ha kontroll, og det kan man ikke ha i alle situasjoner. Det er noe jeg må jobbe med. Under prosjektkontoret hadde jeg ikke kontroll, det var utrolig krevende personlig. Men jeg jobber med å senke kravene til meg selv, for det kan smitte over på de rundt meg. Jeg stiller høye krav, det vet jeg. Hvis jeg klarer å jobbe med det, da har jeg kommet langt, haha!

Arbeidsgiver svarer: Hvorfor fikk hun jobben?

- Meryem er faglig dyktig, arbeidsom og stiller store krav til seg selv. Hun har over flere år og i ulike roller vist at hun takler utfordringer og stort arbeidspress med ofte knappe tidsfrister. I tillegg er hun hyggelig og lett å samarbeide med. Hun blir nok en bra leder, sier direktør for styring og eierskap i Drammen kommune, Trond Julin.

Dir. styring og eierskap