Navn: Vegard Lie (58)

Bakgrunn: Har jobbet i museums- og antikvarbransjen. Kommer fra jobben som byantikvar i Fredrikstad kommune.

Ny jobb: Er Drammen kommunes byantikvar.

Vegard Lie er Drammen kommunes første formelle byantikvar.

– Det synes jeg er spennende, men også litt alvorlig. Jeg skal jo få dette til å virke. Da må jeg ha en høy grad av faglig integritet og være orientert om hvordan dette er i andre norske byer og kommuner, slik at vi har noe å strekke oss etter. Jeg er avhengig av at folk rundt meg, administrasjonen, politikere, folk flest og mediene, forstår rollen min og at vi respekterer hverandres funksjoner.

Hvorfor søkte du på denne jobben?

– Drammen er jo en spennende kommune med en tung og rik historie gjennom mange århundrer som har resultert i at man er tungt lastet med kulturminner, men det er få klar over. Drammen by er jo for eksempel kjent som elvebyen med gode sentrumsområder, men kulturminnebyen-Drammen er så å si ukjent for allmennheten i landet. Det synes jeg er veldig rart.

Hva tenkte du da du fikk jobben?

– Da tenkte jeg «yesss, dette blir morsomt»!

Har du noen klare mål for Drammen?

– Mitt mål er at vi i kommunen skal være flinke til å bruke kulturarven inn i byutviklingen. Så bør det være et mål om at Drammen også blir kjent som en kulturminnekommune som tar dette på alvor. Kommunen har jo vært flinke på mange måter, men det er alltid et utviklingspotensial i et slikt felt.

Hvordan fant du ut at du ville jobbe som byantikvar?

– Jeg drev Norsk Landbruksmuseum på Ås, før det jobbet jeg på museet på Røros. Tradisjonshåndverk, hvordan gamle hus er bygd, byggeskikk og hvordan våre omgivelser ser ut har interessert meg i mange år. Og så vil jeg veldig gjerne bidra til fellesskapet. Da er jo byantikvar en måte å bruke kunnskapen til det beste for samfunnet.

Hvor kom interessen fra?

– Jeg har vært opptatt av dette fra jeg var elleve-tolv år, men det kommer vel fra en familie som har hatt flere lignende interesser. Som liten syntes jeg det var spennende å oppdage fortiden, det er jo på en måte som en oppdagelsesferd. Det er nysgjerrighetsvekkende!

Hva er det beste med jobben?

– Det er meningsfullt. Jeg opplever at en byantikvar gjør en viktig jobb i demokratiet vårt. Vi skal lufte synspunkter, vi skal løfte fram ulike verdier, de skal drøftes, debatteres og vurderes. Jeg bidrar inn i de prosessene og har erfart at det blir en bedre by av å ivareta de interessene.

Hva er utfordrende?

– At for eksempel en huseier vil rive et gammelt hus, eller at en utbygger vil rive et helt kvartal jeg mener bør tas vare på. Det kan bli litt diskusjoner. Det er utfordrende, men også litt morsomt!

Hva er det morsomste du har opplevd på jobb?

– Noe av det morsomste jeg har opplevd, var da jeg sluttet i Fredrikstad. Det var trist å slutte, men det boblet over av e-poster og telefoner fra folk som ga uttrykk for at jeg hadde gjort en flott jobb og som syntes det var synd at jeg sluttet og at Drammen stjal meg, haha! Og så var det morsomt at noen av de største utbyggerne ringte. En jeg hadde vært uenig med i innledende faser i prosjektet, sa jeg hadde spilt en stor rolle i prosjektet deres. Det hadde blitt bedre! Det satte jeg veldig stor pris på.

Arbeidsgiver svarer: Hvorfor fikk han jobben?

– Vegard Lie fikk jobben på bakgrunn av hans utdanning og brede erfaring fra ulike områder og nettverk. At han allerede hadde jobbet fem år som byantikvar i Fredrikstad, med gode skussmål, var selvsagt også viktig for ansettelsen. Han er en veldig trivelig kar å bli kjent med, rett og slett, som jeg håper at hele kommunen etter hvert skal få øynene opp for, sier virksomhetsleder Tone Ulltvet-Moe for arena, kultur, idrett og friluftsliv.