Dokumentarserie i fem deler

Sykehusledelsens håndtering av det påståtte refusjonsjukset ved Vestre Viken har ført til en åpen konflikt mellom ledelse og leger.  Krisen på  Patologen rammer behandlingen av kreftprøver for pasientene ved sykehusene Drammen, Kongsberg, Ringerike og Bærum.

I en dokumentarserie i fem deler belyser DT konflikten der ledelsen vil skyve ansvaret over på de ansatte i en sak der sykehuset er tiltalt.

 

DRAMMEN: Styrelederen nekter å betale bedrageriboten som Vestre Viken fikk for å ha krevd for mye i refusjon. Nå vil han gå til retten for å legge skylden på legene.

Det har brutt ut en åpen konflikt mellom leger og sykehus. Styreleder beskylder legene på avdeling for klinisk patologi for signeringsjuks. I intervjuet styreleder Torbjørn Almlid gir til NRK Brennpunkt 2. mai, etterlater han ikke noen tvil om hva han mener har foregått på avdeling for patologi i Drammen.

Play
00:37
 

– Vi er frikjent av politiet, men styrelederen sier vi har gjort noe galt. Nå vil han trekke oss inn i en rettssak. Det gjør det vanskelig å jobbe normalt, sier patologenes tillitsvalgte, Markus Andreassen.

MISTENKT. - Vi jobber under mistenksomhet og press, sier tillitsvalgt for patologene, ovelege Markus Andreassen.
MISTENKT. - Vi jobber under mistenksomhet og press, sier tillitsvalgt for patologene, ovelege Markus Andreassen.(FOTO: )

Overlegen og tillitsmannen for sykehusets ti patologer beskriver tøffe arbeidsdager preget av følelsen av mistenksomhet og press.

LES MER:

Nå rammer konflikten arbeidet ved avdelingen.

PROTOKOLL fra kontaktmøte på avdeling for patologi viser alvoret, særlig for hud og gynokologiske prøver. Det er avdelingsleder Ingar Pettersen som fører protokollen.
PROTOKOLL fra kontaktmøte på avdeling for patologi viser alvoret, særlig for hud og gynokologiske prøver. Det er avdelingsleder Ingar Pettersen som fører protokollen.(FOTO: )

Et arbeidsmiljø i krise har så langt ført til sykemeldinger, uro og lengre svartid. I et møtereferat datert 9. mai betegnes situasjonen for gynekologiske- og hudvevsanalyser som «kritisk». Det står at «Svartider øker og vi må forvente at dette eskalerer fram til vi får nye patologer inn». I referatet står det også: «Andre yrkesgrupper også preget, sykemeldte ...»

Artikkelen fortsetter under faktaboksen

Dette er saken

  • Det startet som et tips. Politiet har gitt Vestre Viken en bot. Neste steg er rettssak.
  • 25. mai 2016 mottok Helfo, sykehusenes økonomiforvalter, et tips som inneholdt en svært alvorlig påstand: Avdelingslederen på Patologen i Drammen hadde instruert legene til å dobbeltsignere undersøkelser de selv ikke hadde sett på. Tipser mener dette ble gjort for å øke inntektene for avdelingen. Tipset kom fra en tidligere ansatt bioingeniør ved Vestre Vikens patologiavdeling.
  • Tipset om signeringsjuks ble opptakten til undersøkelser som førte til at Helfo valgte å anmelde Vestre Viken HF for grovt bedrageri i april i fjor.
  • I fjor høst pågikk to etterforskningsløp samtidig: A)  Et fra politiet, både mot foretak og avdelingsleder. b) Et fra PwC, revisoren til Vestre Viken, som fikk i oppdrag å levere en uavhengig granskingsrapport til styret.
  • I februar i år henla politiet saken mot avdelingslederen med begrunnelsen «intet straffbart forhold anses bevist». Etter fire måneders etterforskning konkluderte politiet med at ingen enkeltpersoner kunne straffes.
  • PwCs rapport fastslo på sin side at det bevisst var blitt overfakturert ved avdelingen, og at bare én person, nemlig avdelingsleder, var ansvarlig for «økonomiske misligheter». «En av våre ansatte har ført alle bak lyset», sa styreleder Torbjørn Almlid til mediene.
  • I løpet av noen dager i februar ble avdelingslederen frikjent av politiet, men dømt av PwC og sin egen styreleder. Senere også av NRK Brennpunkt.
  • I februar ga politiet Vestre Viken en bot på 1 million kroner for grovt uaktsomt bedrageri, men styret i Vestre Viken har i to omganger avvist foretaksboten. «Det er bare gjennom en rettslig prosess at vi vil kunne føre bevis for at foretaket er pålagt ansvar for bevisste handlinger begått av enkeltpersoner», er styreleders begrunnelse for å avvise foretaksboten.
  • Legene ved Patologen føler seg kriminalisert. Styrets håndtering og styreleders uttalelser har bidratt til krisen på Patologen.

 Vestre Viken anmeldt for grovt bedrageri

40.000 kreftprøver

Refusjonssaken ved Vestre Viken har fått store konsekvenser for det daglige arbeidet på sykehusene. Mange er avhengig av patologiavdelingen. Der analyseres kreftprøver for et pasientgrunnlag på over en halv million mennesker.

Avdeling for klinisk patologi, i dagligtale ofte bare kalt Patologen i Drammen, behandler årlig 75.000 prøver. Nær 40.000 prøver handler om kreft, eller mulig kreft.

Sykehusene i Bærum, Ringerike, Kongsberg og Drammen sender sine prøver til Patologen. Det gjør også allmennpraktikere og spesialister i Buskerud og deler av Akershus.

Bård Hoksrud: – Svært alvorlig om Vestre Viken 

Lengre ventetid

Den dype konflikten mellom ledelsen og overlegene får nå konsekvenser for befolkningen i Buskerud og deler av Akershus. Svartiden på prøver øker.

Drammens Tidende har snakket med flere leger som er avhengig av å få prøver analysert og diagnoser stilt på Patologen i Drammen. De merker problemene: Det tar lengre tid å få svar.

Legenes bekymring deles av toppledelsen for helseforetaket:

– Ventetidene for prøver som ikke er prioriterte er for lang, men vi vurderer fortsatt ventetiden som forsvarlig, svarer fagdirektør Halfdan Aas.

Det er utilfredsstillende at «prøver som ikke er hastemerket» hoper seg opp. Ingen kan vite om det er kreft i denbunken.
Overlege Markus Andreassen, avdelingstillitsvalgt patolog.

– Det er ingen fast regel som viser hva som er forsvarlig. Før hadde vi veldig korte svartider. Sånn er det ikke lenger, og det er utilfredsstillende at «prøver som ikke er hastemerket» hoper seg opp. Ingen kan vite om det er prøver med påvist kreft i den voksende bunken, sier Andreassen.

 

FORSVARLIG. - For lang ventetid på prøver, men fortsatt forsvarlig, sier faglirektør Halvdan Aas.
FORSVARLIG. - For lang ventetid på prøver, men fortsatt forsvarlig, sier faglirektør Halvdan Aas.

– Vi har satt inn en rekke tiltak for å bedre situasjonen og legge til rette for best mulige arbeidsforhold for dem som jobber der, sier direktør for kompetanse Kari Jussie Lønning, i et skriftlig svar til Drammens Tidende.

Overlegene avviser bedrageri på Vestre Viken 

Leger frykter sammenbrudd

Leger vi har snakket med beskriver en avdeling i unntakstilstand. De sier flere ansatte har vært i jobbintervju ved andre sykehus.

Det er en konkret risiko at Drammen kan miste de mest erfarne patologene.
Henrik Dalen, kirurg.

– Det er en konkret risiko at Drammen kan miste de mest erfarne patologene, sier kirurg Henrik Dalen. Han opererer pasienter med mage- og tarmkreft.

Dalen får støtte fra seksjonsoverlege Helle Skjerven på bryst- og endokrinkirurgisk seksjon i Drammen. Den avdelingen betjener hele Vestre Viken, på samme måte som Patologen.

– Det er mangel på patologer, og i Drammen er de dyktige. Veldig dyktige. Jeg er alvorlig bekymret for at de forsvinner. Vi har fagspesifikke patologer vi er helt avhengig av i daglig drift og det er ikke bare å erstatte dem uten videre, sier Skjerven.

BEKYMRET. - Vi har vært bekymret for avdelingen helt siden denne saken startet, sier kirurg og foretakstillitsvalgt, Toril Morken.
BEKYMRET. - Vi har vært bekymret for avdelingen helt siden denne saken startet, sier kirurg og foretakstillitsvalgt, Toril Morken.
Vår bekymring er ikke blitt mindre underveis. I lengre tid har flere stillinger stått ubesatt.
Overlege Toril Morken, foretakstillitsvalgt

Toril Morken er tillitsvalgt for alle overlegene på Vestre Vikens fire sykehus. Hun mener det er en risiko for at hele Patologen kan bryte sammen:

– Ja, det er helt opplagt en fare. Vi har vært bekymret siden denne saken startet i fjor høst, og vår bekymring er ikke blitt mindre underveis. I lengre tid har flere stillinger stått ubesatt. Vestre Viken har problemer med rekrutteringen og det kan skyldes håndteringen av denne saken, sier Morken.

Ber om ekstern granskning 

Mangler patologer

Vestre Viken har søkt etter leger med godkjent spesialisering i patologi innenfor og utenfor landets grenser i mange måneder. For noen få uker siden klarte de å rekruttere en ny patolog. Spesialistlegen starter først opp fra kommende årsskifte. Fortsatt står flere stillinger ubesatt.

Fire av 14 overlegestillinger har ikke vært besatt de senere månedene.

Det er mangel på patologer også utenfor Norges grenser.

– Det er kun 180 leger med spesialisering i patologi som jobber som patologer i Norge, ifølge leder for Patologiforeningen, Ulla Randen.

Eneste helseforetak som er anmeldt 

Kjøper inn tjenester

I mangel av patologer kjøper sykehuset nå inn tjenester hos andre offentlige sykehus og fra den private aktøren Fürst. Vestre Viken leier også inn personell fra bemanningsbyrået Transmedica, og bruker penger på ekstrahjelp og overtid.

– Totalt har vi brukt 1,5 millioner kroner ut over budsjett i løpet av årets fire første måneder, sier avdelingssjef Ingar Pettersen.

At prøvene sendes ut av huset for å redusere svartiden er ikke ideelt, mener legene vi har snakket med.

– Pasientene vi behandler trenger ofte store og komplekse undersøkelser. Da er det essensielt at vi er to grupper som kan jobbe sammen og hjelpe hverandre. Det er lettere å forstå en patolog du kjenner. Nyansene i svaret kan være tungen på vektskålen i spørsmålet om for eksempel cellegift etter kreftoperasjon, sier Dalen.

Bedragerisak rammer kreftpasienter 

Tilsyn avdekket lovbrudd

Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn med avdelingen i vinter. De påviste lovbrudd og mangler med blant annet areal, arbeidstidsordning, ventilasjon og organisering.

21. februar i år fikk Vestre Viken sju konkrete pålegg fra Arbeidstilsynet.

Vestre Viken har gjort flere grep for få på plass løsninger som kan hjelpe på situasjonen: Antall stillingshjemler er økt med fem. Det skal ansettes flere overleger og flere bioingeniører. Lokalene skal utbedres, ventilasjonssystem installeres, nytt utstyr er kjøpt inn og lokalene er utvidet.

Overlege: Kreftprøver blir liggende 

– Ikke vært tilstrekkelig

Tiltakene har ikke vært tilstrekkelige for å unngå økende svartider.
Fagdirektør Halfdan Aas.

– Svartidene øker. Vi ligger akkurat på grensen av vårt eget mål om å besvare 90 prosent av prøvene hvor det er mistanke om kreft i løpet av fem virkedager, sier Aas.

Drammens Tidende har bedt om oppdatert statistikk som viser svartider for ulike prøver på Patologen. Det har vi ikke fått fra Vestre Viken. Forklaringen er at detaljer ikke kan tas ut fra datasystemet.

Vestre Viken eies av Helse Sør-Øst. Eieren følger situasjonen på patologiavdelingen i Drammen.

«Helse Sør-Øst RHF har dialog med Vestre Viken og er kjent med at sykehuset har utfordringer ved avdeling for klinisk patologi. Det er utfordringer som ledelsen ved Vestre Viken håndterer,» skriver kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande i en e-post til Drammens Tidende.

 

Leger mener Vestre Viken-direktør sparker nedover

 

– Håper det bedre seg

Vi har mottatt følgende tilsvar fra klinikkdirektør Wesley Caple, der han forteller om gjenoppbyggingen av avdelingen.

GJENOPPBYGGING. - Vi jobber mye med å bygge opp avdelingen igjen, sier klinikkdirektør Wesley Caple.
GJENOPPBYGGING. - Vi jobber mye med å bygge opp avdelingen igjen, sier klinikkdirektør Wesley Caple.

«Vi jobber nå mye med å bygge opp avdelingen igjen, både faglig og med tanke på arbeidsmiljøet. Vi gjennomgår avdelingens organisering og arbeidsprosesser og det har også vært flere fellesmøter med arbeidsmiljø som tema. Jeg opplever stort engasjement rundt dette og et ønske blant medarbeidere om å komme videre. Dessverre har vi utfordringer med svartid, men med god hjelp fra kolleger andre steder i landet og flere medarbeidere på plass i Drammen håper jeg det skal bedre seg. Det er viktig for oss nå å ivareta medarbeiderne som har vært gjennom en tøff tid. Vi har siden saken startet, hatt tilbud til medarbeidere om kontakt med bedriftshelsetjenesten for samtaler hvis de ønsker det. Bemanningen i avdelingen vil som kjent etter hvert øke og lokalene blir pusset opp og utvidet. Målet med alle tiltakene er å ivareta medarbeiderne og bygge avdelingen slik at vi kan levere best mulig tjenester.»

LES OGSÅ:

 

Drammen Sykehus. Eksteriør.
Drammen Sykehus. Eksteriør.(FOTO: )