Dokumentarserie i fem deler

Sykehusledelsens håndtering av det påståtte refusjonsjukset ved Vestre Viken har ført til en åpen konflikt mellom ledelse og leger.  Krisen på  Patologen rammer behandlingen av kreftprøver for pasientene ved sykehusene Drammen, Kongsberg, Ringerike og Bærum.

I en dokumentarserie i fem deler belyser DT konflikten der ledelsen vil skyve ansvaret over på de ansatte i en sak der sykehuset er tiltalt.

 

DRAMMEN: Styret i Vestre Viken behandlet boten første gang onsdag 18. april. På styrets bord lå foretaksboten og en juridisk vurdering fra Advokatfirmaet Haavind.

Det var langt fra første gang styret behandlet refusjonssaken. Den hadde vært på styrets bord en rekke ganger, og i februar kom granskerne fra PwC og la fram sin rapport over det som skal ha foregått i Vestre Viken.

Mens politiet henla etterforskningen mot den tidligere avdelingslederen for intet straffbart forhold bevist, slo PwC fast at han var ansvarlig for omfattende økonomiske misligheter. To dager etter at PwC-rapporten ble behandlet av styret, ila politiet Vestre Viken en bot på en million kroner.

Vestre Viken anmeldt for grovt bedrageri 

En bønn om retrett

Styreleders uttalelser om den tidligere avdelingslederen etter gjennomgangen fra granskerne i PwC, skapte sterke reaksjoner blant de ansatte. Blant annet når han i styremøtet slo fast  «En av våre ansatte har ført alle bak lyset».

AVVISER STRAFF. Styreleder Torbjørn Almlid har to ganger avvist foretaksstraff. Første gang i april og senere i juni. Begge ganger mot de ansattes stemmer.
AVVISER STRAFF. Styreleder Torbjørn Almlid har to ganger avvist foretaksstraff. Første gang i april og senere i juni. Begge ganger mot de ansattes stemmer.(FOTO: )

Med seg på veien inn til styremøtet i april fikk derfor styreleder Torbjørn Almlid et brev fra tillitsvalgte for ti fagforeninger, inkludert leger, sykepleiere, jordmødre og radiografer. Brevet tok opp de skarpe uttalelsene til styrelederen og manet til at styreleder skulle trekke tilbake sine uttalelser mot den tidligere avdelingslederen.

BØNN. Ti tillitsvalgte, fra overlegene til radiografene i Vestre Viken, ba styrelederen korrigere uttalelsene om at "en av våre ansatte har ført alle bak lyset". Brevet gjorde ikke inntrykk på styret i Vestre Viken. Mot de ansattes stemmer vedtok styret å avvise foretaksboten både 18. april og på nytt styremøte i juni.
BØNN. Ti tillitsvalgte, fra overlegene til radiografene i Vestre Viken, ba styrelederen korrigere uttalelsene om at "en av våre ansatte har ført alle bak lyset". Brevet gjorde ikke inntrykk på styret i Vestre Viken. Mot de ansattes stemmer vedtok styret å avvise foretaksboten både 18. april og på nytt styremøte i juni.

Det skjedde ikke. Mot stemmene til ansatterepresentantene som foreslo å vedta boten og skape ro i avdelingen, valgte flertallet å si nei. Styrelederen og flertallet i styret ønsket å ta opp kampen mot at foretaket skulle bli stilt ansvarlig.

«Begått av enkeltpersoner"

Vestre Viken (vil) i en rettslig prosess få anledning til å føre bevis for at foretaket er blitt pålagt ansvar for bevisste handlinger begått av enkeltpersoner i foretaket.
Styreleder Torbjørn Almlid i en pressemelding fra styret i Vestre Viken

Artikkelen fortsetter etter tidslinjen

Tidslinje – slik utvikler saken seg

 • 25.  april 2017: Helfo, Helsedirektoratets økonomiforvalter, anmelder Vestre Viken for grovt bedrageri i perioden 2011 til 2017 på åtte millioner kroner.  
 • 2. oktober: Politiet innkaller ledelsen i Vestre Viken til møte. Der får helseforetakets toppledelse orientering om anmeldelsen.
 • 4. oktober: Styret i Vestre Viken behandler refusjonssaken første gang. Styret beslutter å engasjere sin egen revisor PwC til å gjennomføre en uavhengig granskning.
 • 9. oktober: Overlegen som leder patologiavdelingen suspenderes. Politiet sikter ham for grovt bedrageri.
 • 16 november: Avdelingslederen signerer sin egen sluttavtale. Han er fortsatt suspendert og siktet. Siste dag som ansatt i foretaket er 31. desember 2017.
 • 22. februar 2018: Politiet henlegger siktelsen mot den tidligere avdelingslederen ved Patologen som “intet straffbart forhold anses bevist”.
 • 26. februar: PwC legger fram sin rapport for styret i Vestre Viken. PwCs konklusjon er motsatt av politiets. PwC mener den tidligere avdelingslederen bevisst manipulerte datasystemet som sender refusjonskrav til Helfo. Dette skal ha foregått helt fra 2002/2003.
 • 28. februar: Politiet ilegger Vestre Viken HF en bot på en million kroner for grovt uaktsomt bedrageri.
 • 18. april: Styret i Vestre Viken bestemmer seg for å ikke akseptere foretaksboten. De ansatte stemmer mot.
 • 2. mai: NRK Brennpunkt sender dokumentaren “Legekoden”.
 • 22. mai: Politiet presiserer grunnlaget for boten til Vestre Viken HF.
 • 7. juni: Styret møtes ekstaordinært og opprettholder beslutningen om ikke å vedta boten. Forslaget fra de ansatte om å vedta boten blir nok en gang nedstemt.
 

Styrelederen utvidet dermed kretsen av personer som han mente var ansvarlig for jukset. Legene mener at pressemeldingen mistenkeliggjør hele avdelingen for klinisk patologi i Vestre Viken. Avdelingen behandler årlig 75 .000 prøver, over halvparten er kreftprøver, for fire sykehus og utallige privatpraktiserende leger.

Eneste helseforetak som er anmeldt 

– Hengte ut alle

Overlege Tom Henri Hansen er tillitsvalgt for alle overlegene på sykehuset i Drammen. Han mener det ikke er tvil om alvoret.

– Styrelederen har hengt ut en hel avdeling som har en helt sentral funksjon. Det har resultert i at fremtiden for den avdelingen er helt uviss, sier Hansen.

UTHENGT. - Styrelederen har hengt ut en hel avdeling, sier Tom Henri Hansen, overlege og hovedtillitsvalgt for overlegene ved Drammen Sykehus.
UTHENGT. - Styrelederen har hengt ut en hel avdeling, sier Tom Henri Hansen, overlege og hovedtillitsvalgt for overlegene ved Drammen Sykehus.(FOTO: )

Henrik Dalen er kirurg og opererer pasienter med mage- og tarmkreft. Han forstår at avdelingen er preget.

Legene der har nedlagt enorm arbeidsinnsats og så opplever de å bli mistenkeliggjort på grunn av at de har vært produktive og jobbet helger, kvelder og ferier i mange år.
Henrik Dalen, kirurg ved sykehuset i Drammen

 

– Legene der har nedlagt enorm arbeidsinnsats og så opplever de å bli mistenkeliggjort på grunn av at de har vært produktive og jobbet helger, kvelder og ferier i mange år. Det er ikke vanskelig å tenke seg at det oppleves krenkende, sier Dalen.

Vestre Viken utsetter beslutning om foretaksstraff 

Avdeling i unntakstilstand

Leger vi har snakket med beskriver en avdeling i unntakstilstand. Vi møtte patologene samlet i slutten av mai.

– Vi er frikjent av politiet, men styrelederen sier vi har gjort noe galt. Når vi trekkes inn i en rettssak blir det vanskelig å jobbe uforstyrret, sier patologenes tillitsvalgte, Markus Andreassen.

INKRIMINERT. – Styrelederen må trekke sin uttalelse. Det vil være en god start for å gjenreise et samarbeid med ledelsen, sier patologen (fra venstre) Daehoon Park (mamma/bryst), Stig Ove Brynhildsvold (gastro/mage tarm), Markus Andreassen (urologi og hud), Espen Norvard (cytologi), Gunnar Snersrud (urologi, hud, gynekologi og lunge)Silje Lesjø Brattli (gynekologi), Jarle Wetteland (gastro, hud, mamma, øre nese hals, cytologi), Frøy Heggtveit (gastro) og Torolf Vågan (gastro).
INKRIMINERT. – Styrelederen må trekke sin uttalelse. Det vil være en god start for å gjenreise et samarbeid med ledelsen, sier patologen (fra venstre) Daehoon Park (mamma/bryst), Stig Ove Brynhildsvold (gastro/mage tarm), Markus Andreassen (urologi og hud), Espen Norvard (cytologi), Gunnar Snersrud (urologi, hud, gynekologi og lunge)Silje Lesjø Brattli (gynekologi), Jarle Wetteland (gastro, hud, mamma, øre nese hals, cytologi), Frøy Heggtveit (gastro) og Torolf Vågan (gastro).(FOTO: )
 

Han fører ordet for avdelingens ti overleger.

Frykter dere en rettssak?

– Nei, ikke rettssaken i seg selv. Det er ikke den vi er redde for. Vi har ikke noe å frykte, men så lenge den henger over oss er vi inkriminert. Det forstyrrer vår hverdag fra å ha muligheten til å jobbe effektivt, sier Andreassen og hans kolleger.

Styreleder Torbjørn Almlid har avslått å kommentere saken og skriver i en e-post 1. juni:

«Jeg ønsker ikke å stille til et nytt intervju all den tid styret har besluttet å ikke vedta forelegget og vi avventer videre håndtering fra påtalemyndigheten.»

FRYKT. Legene frykter at patologiavdelingen (nederst i bildet) kan bryte sammen.
FRYKT. Legene frykter at patologiavdelingen (nederst i bildet) kan bryte sammen.(FOTO: )