Fredag 11. februar offentliggjorde regjeringen hvordan de planlegger å kompensere tvangssammenslåtte fylker og kommuner som ønsker å dele seg opp. Regjeringen tar regninga for nødvendige kostnader ved deling. Dette forutsetter selvsagt at fylkene velger nøkterne og fornuftige løsninger.

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier følgende om kompensasjonsordningen: «Disse kostnadene skal ikke gå ut over tjenestene til innbyggerne».

Dette er betryggende. Den nye regjeringen stiller sjølsagt opp for de tvangssammenslåtte fylkene i oppryddingsarbeidet etter forrige regjeringen. Da Akershus, Buskerud og Østfold ble slått sammen med tvang av Høyre-regjeringen, fikk fylkene kun dekket 45 millioner av den totale kostnaden på 336 millioner. Mesteparten måtte altså fylkene ta av egen lomme, for å finansiere noe verken fylkene eller folk ville ha.

Når vi nå skal gjenoppbygge Akershus, Buskerud og Østfold er det trygt og godt å ha en regjering som stiller opp.

Vi skal gjøre som vi har sagt hele veien. Oppdelingen av Viken skal gjøres så rimelig som mulig. Blant annet innebærer det å videreføre samarbeid på IKT-feltet mellom de nye fylkene, som fylkesrådet allerede har anbefalt.

Kompensasjonsordningen er sjølsagt ingen blankofullmakt til fylkene om å gjøre dette så dyrt som mulig. Det er helt logisk at ordningen rigges sånn. Det er tross alt skattebetalernes penger vi forvalter. Her skal det ikke sløses ei krone, og hver eneste krone skal brukes fornuftig i oppdelingsprosessen.

Det blir sjølsagt en krevende prosess å bygge tre fylker, men vi hadde ikke gjort dette hvis vi ikke trodde det ville gi bedre tjenester til innbyggerne og føre til et sterkere og nærere demokrati.

DEBATT OM VIKEN:

Les også

Hvor langt er Vedum villig til å gå? Hvor mye vil han at vi skal ofre?

Les også

Et stort flertall i befolkningen vil oppløse Viken

Les også

Ap svikter pendlerne og alle som reiser kollektivt hver dag

Les også

Viken har blitt et Akershus nummer to

Les også

Vi har muligheten til en skikkelig regionreform, bare vi får ordnet opp i grensene

Les også

Problemet er ikke at Viken fylke er for stort. Det er for lite