Utsetter begravelser, bryllup og dåp: – Vet ikke når jeg får tatt avskjed. Det er veldig traumatisk

Kirkene i Drammen utsetter begravelser, bisettelser, bryllup og dåp for å hindre korona-smitte.