DRAMMEN: Innføring av ny nettleiemodell har vært utredet i snart årevis, og myndighetene påla nettselskapene å innføre ny nettleiemodell fra nyttår. Men i siste liten anmodet Stortinget om å utsette innføringen.

Glitre Energi nett følger anmodningen, og beholder dagens nettleie for husholdningskunder, hyttekunder og små næringskunder inntil videre. Glitre Energi Nett har hatt piloten smart nettleie for husholdningskunder, med billigere energiledd på natten siden 1. mars 2020, og med kapasitetsledd i stedet for fastledd siden 1. april 2021.

-Dette har vi god erfaring med, så vi beholder dagens ordning, slik at kundene ikke får en endring fra 1. januar, skriver administrerende direktør i Glitre Energi Nett, Tore Morten Wetterhus, i en pressemelding.

Selv om de utsetter den nye modellen understreker han at han fortsatt mener den er viktig og riktig, og de jobber videre med innføring senere. Formålet har vært å jevne ut forbruket for å unngå unødvendige utbygginger for kapasitet i strømnettet.

-Vi har fortsatt tro på at ny nettleiemodell, som er en videreutvikling av smart nettleie er viktig og riktig for kundene, og at den vil komme kundene til gode i form av lavest mulig nettleie på sikt, sier Wetterhus.

Ny nettleiemodell endrer ikke de samlede inntektene til nettselskapene, den bestemmes fortsatt av myndighetene helt uavhengig av prismodell. Modellen vil kunne påvirke fordelingen av nettkostnadene mellom de kunder som har lavt og jevnt strømforbruk og kunder som har stort forbruk og bruker mye strøm på en gang.

-Vi mener i likhet med resten av bransjen at det er strømkundene som blir taperne i denne saken. Nå vil vi fortsette og høste erfaring sammen med kundene våre, og videreføre dialogen med både kunder, bransjen og forbrukerorganisasjoner for å finne de beste løsningene for fremtidens nettleie som skal sikre god og effektiv drift av strømnettet, sier Wetterhus.