Fristen utsettes til etter rettsbehandlingen av den pågående straffesaken, opplyser politiet.

Det er satt av tid til rettssaken fra 11. mai og i en periode på inntil fem uker. Det tas derfor sikte på en fremleggelse av utvalgets rapport mot slutten av juni.

Fem personer ble drept og flere andre skadd da Espen Andersen Bråthen gikk rundt i Kongsberg sentrum med pil og bue og stikkvåpen om kvelden 13. oktober i fjor. Flere av drapene skjedde innendørs hjemme hos ofrene.

Det er Politihøgskolen som har fått i oppdrag å gjennomføre en evaluering av politiets innsats. Etter planen skulle utvalget levere en evalueringsrapport seks måneder etter arbeidets oppstart.