Det er paradoksalt å lese Høyres påstander om viktigheten av å bekjempe sosial ulikhet, sist fra stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen i en kronikk i Drammens Tidende. Det er paradoksalt fordi den praktiske politikken viser seg å stå i sterk kontrast til de flotte ordene og intensjonene.

La det være sagt. Ørmen Johnsen nevner flere tiltak som bør applauderes, for eksempel gratis kjernetid i barnehage og SFO, fritidskort og økt bostøtte.

Samtidig er den tilbakevendende medisinen fra Ørmen Johnsen og Høyre «flere i arbeid». Men hjelper denne medisinen når hovedretninga er kutt i formuesskatt og avskaffing av arveavgift? (Ja, det er også trist at Arbeiderpartiet har snudd i spørsmålet om arveavgift siden forrige gang de regjerte.)

NHO og Høyre insisterer på «arbeidende kapital» i debatten om formuesskatt. Vel, fortsatt etterlyses det dokumentasjon på at fjerning av formuesskatt på aksjer og driftsmidler faktisk har en positiv effekt som for eksempel på økt sysselsetting.

Faktisk viser den nye rapporten fra Frischsenteret og Senter for skatte- og adferdsforskning, som regjeringa selv har bestilt, det stikk motsatte. Hovedresultatet fra analysen er at økt formuesskatt for majoritetseiere i nært eide, små og mellomstore foretak i gjennomsnitt bidrar til å øke sysselsettingen i den virksomheten de eier.

Det som har blitt kjent som «trickle down»-politikk, altså at dersom de aller rikeste blir enda mer bemidla så vil rikdommen dryppe ned på alle oss andre, har dessverre utvikla seg til en seigliva myte hos Høyre.

Når det gjelder arveavgift, kan man med et bunnfradrag sørge for at ikke de små og middels store arvene blir avgiftspliktig. Det er de store arvene, som arveavgift vil være som lommerusk å regne for, som ikke bare vil gi store inntekter til statskassa, men kan også i neste omgang brukes på velferdstjenester for alle.

Det vi en gang kjente som kunnskapspartiet burde ta til seg konklusjonene fra forskningsrapporter som de selv bestiller. De kan i tillegg lese hva økonomiprofessoren Thomas Piketty skriver i bøkene hvor han analyserer formuesskatt og arveavgift på et makronivå ved å sammenligne konsekvensene for ulike land.

Da Piketty besøkte Norge for noen år siden, var hans budskap tydelig. Økt formuesskatt og arveavgift er de kraftigste medisinene mot ulikhetspolitikk.