Gå til sidens hovedinnhold

Utvidelse av E18: Man temmer ikke monstre ved å gjøre dem større

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Venstres representanter Timo Nikolaisen og Johan Malvik svarer meg i sitt leserinnlegg at de mener E18-prosjektet er et miljøprosjekt, og at det ikke handler om å bygge en ny monstervei, men å temme den monsterveien som allerede ligger der.

Miljøpartiet De Grønnes standpunkt til det er at man temmer ikke monstre ved å gjøre dem enda større. E-18 prosjektet legger beslag på arealer, og det er mange faktorer som slipper inn i beregningen av CO₂-utslipp. Dette kan ingen politikere komme vekk fra, særlig ikke Venstre, som jeg trodde sto sammen med MDG i klimakampen.

Politikere er satt til å prioritere på vegne av fellesskapets ressurser. Unge Venstre gikk nylig mot moderpartiet sitt med nettopp det budskapet at det er feil å prioritere enorme pengesummer til et prosjekt som forskningen tydelig viser at både øker biltrafikken inn til byene, ikke sikrer utslippskutt og heller ikke er ønsket lokalt.

Det er fullstendig legitimt av unge Venstre, Grønn Ungdom og andre ungdomspartier å stille ultimatum og protestere mot regjeringens grå motorveiplaner. Det foreløpig kostnadsanslagene for hele motorveiprosjektet fra Lysaker til Drengsrud er på minst 60 milliarder kroner. Og det er før man tar med i regnestykket at slike prosjekter normalt stiger i kostnader jo nærmere kan kommer gjennomføringen, slik første etappe her allerede har gjort flere ganger.

Istedenfor å kaste bort alle disse pengene på kun asfalt og betong, for å få en gigamotorvei om 20–30 år, kunne vi brukt en brøkdel av pengene på å investere i utslippsfri kollektivtransport, som kunne gitt drastisk reduksjon i kø, utslipp og støy.

Venstres representanter mener at jeg er alt annet en fremtidsrettet når jeg har en blind avsky til motorveier, og at dette skygger over at E18 allerede finnes og at det allerede støylegger og forurenser boligområder i nærheten. Mitt svar til dette er at motorveien var en plan som ble laget for mange tiår siden og er basert på utdatert kunnskap og gammeldagse forestillinger om at mer vei var løsningen på mer trafikk.

Oppdatert kunnskap blant annet fra Transportøkonomisk institutt viser det motsatte – at biltrafikken tar all den plassen du gir den, og mer vei gir mer kø, kork og kaos. Selskapet Ruter, som er ekspertene på kollektiv og fremtidsrettet mobilitet i området, har allerede gått eksplisitt ut og advart mot prosjektet og innstendig bedt om et oppdatert kunnskapsgrunnlag før man bruker en krone på mer motorvei. Dette bær veie tungt. Multiconsult er også kritisk til prosjektet.

Det finnes ingen fagmyndighet som har uttalt at dette er en fremtidsrettet løsning, tvert imot har mange kritisert prosjektet. Statens vegvesen har fått i oppdrag av politiske myndigheter å planlegge en motorvei, og da gjør de som de får beskjed om etter beste evne, men selv ikke de har blitt forespurt av regjeringen om å gi et uhildet blikk på hva som ville vært fremtidens løsninger.

Les også

Knut Arild Hareide. Vi må ta en prat. Vi trenger nemlig ikke en større motorvei i vår region nå

Venstres representanter mener at vi skal gjenskape suksessen fra Oslo med å legge trafikken i tunnel til det beste for de myke trafikantene og for å fjerne støy. Vi mener at tvert imot har proposisjonen til Frps Jon Georg Dale, som man nå risikerer å vedta på Stortinget, lagt opp til at man tar penger fra potten som var satt av til Asker og Bærum, for å bruke på kapasitetsutvidende veibygging til Ramstadsletta.

Vi i MDG mener at dette er helt omvendt prioritering. Man burde heller lytte til ekspertene, og gjøre en skikkelig gjennomgang av transportbehovet og mobilitetsløsninger i Vestkorridoren. Pengene bør brukes der de har størst potensial til å gi grønn byutvikling i Asker og Bærum fremfor å bruke opp pengene på kapasitetsøkning i et område som ikke er utpekt til å være gunstig for fremtidsrettet byutvikling i arealplanene.

Venstre mener at E18 må bygges for å koble på ny tverrforbindelse til Fornebu og den nye lokale veien til Høvik. Mens Statens vegvesen har uttalt at det er mange måter å lage en påkobling mellom E18 og Fornebu på uten å bygge en hel motorvei. Det er naturligvis opp til Bærum å lage planer for sitt område, men de velger jo selv om de vil legge til rette for bærekraftig byutvikling, eller kun legge planer som forutsetter motorveiutbygging og som ikke åpner for flere løsninger.

Venstre mener at innbyggerne i Asker og Bærum fortjener et eget prosjekt som dette etter at de har betalt bompenger til prosjekter rundt Oslo i flere tiår. Det er ikke bare folk i Asker og Bærum som har vært med på dette spleiselaget for å få bedre trafikkløsninger her, men innbyggerne i hele østlandsområdet, både på vestsiden og østsiden.

Det er neppe alle i Viken som er enige i at man skal bruke titalls milliarder på kapasitetsøkende motorvei i Bærum, når disse pengene kan brukes på kollektivprosjekter i både Asker, Bærum, Nedre Romerike og Follo – for bedre mobilitet, miljø og kollektivdekning i hele regionen.

Les også

E18 mot Drammen: Viken fylkeskommune skaper usikkerhet om forbedringen

Les også

Skal folk slippe å stå på toget mellom Drammen og Oslo må motorveiene prioriteres ned

Les også

Vi som bor i Drammen bør snart se en forbedring av trafikksituasjonen på E18

Kommentarer til denne saken