Det skriver Dagbladet.

Dersom retten finner politimannen skyldig for grov kroppskrenkelse, som han nå er tiltalt for, må han regne med fengselsstraff.

– Vi tar riksadvokatens avgjørelse til etterretning. Utvidelse av tiltalen endrer ikke faktum i saken. Min klient erkjenner ikke straffskyld, han mener han anvendte makt innenfor den rammen tjenesten gir anledning til, sier politimannens forsvarer, advokat John Christian Elden.

Kevin Winness Simensen, som ble slått gjentatte ganger på Kongsberg, sier han er glad og lettet, og at han håper politimannen får den straffen han fortjener.

Spesialenheten ville først gi politimannen en bot, men dette ble omgjort av sjefen for Spesialenheten som tiltalte ham for kroppskrenkelse. Nå har Riksadvokaten grepet inn og skjerpet tiltalen til grov kroppskrenkelse.

En domfellelse kan medføre at politimannen blir avskjediget av politimesteren.

– Det satt fire oppå meg tror jeg. Jeg hadde begge armene på ryggen, kne i nakken og fikk ikke puste.