Utvikling av arbeidsplasser trenger en aktiv kommune. Vi opplever det motsatte

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Jobber gir inntekter og muligheter. Jobber er veien ut av krisen. For å skape lønnsomme bedrifter, trenger vi en næringsaktiv kommune med på laget. Drammen kan være nettopp det.

Norge må skape 250.000 nye jobber i privat sektor de neste ti årene. For å få det til, må hensynet til jobbskaping gjennomsyre all politikk. Da må vi ha hele offentlig sektor med på laget.

Kommunene spiller en viktig rolle i å legge til rette for bedriftene lokalt. En næringsaktiv kommune har god dialog med næringslivet på et tidlig tidspunkt enten det gjelder etablering av nye arbeidsplasser eller å beholde eksisterende. En næringsaktiv kommune sikrer jobbskaping og bidrar til grønn omstilling. Kommuneadministrasjonen kan lette arbeidet med jobbskaping gjennom forutsigbare rammebetingelser og minimalt byråkrati. Kommunen bør ha fagfolk som ikke bare ser hindringer, men legger til rette for næringsvirksomhet. Lave gebyrer og avgifter bidrar til at bedriftene kan benytte sine inntekter og midler til å utvikle bedriftene videre for fremtidig vekst samtidig med at det gir skatteinntekter for kommunen.

Vi har dessverre erfart det motsatte av dette. Mills Drammen (tidligere Delikat Fabrikker) har vært en god arbeidsplass i Drammen siden 1959. Mills står blant annet bak merkevarene Delikat, Hjertego, Mills og Melange som folk kjenner godt. I dag sysselsetter Mills Drammen 75 personer. Nå utvider vi med ny fabrikk og utvider våre produksjonsarealer for økt produksjon og videre vekst med nye produkter ved vårt nye anlegg i Kobbervikdalen. Dette betyr nye muligheter for fremtiden og arbeidsplasser for drammensregionen. Vi er godt i gang, bygget er under oppføring, og vi gleder oss til å ta bygget i bruk når det står klart neste år.

Men en ny fabrikk med økte produksjonsvolum krever nye tillatelser. Det har vist seg å være en langdryg prosess. Ny utslippstillatelse har vært til behandling hos fylkesmannen siden 2016. Først hos Fylkesmannen i Buskerud deretter hos fylkesmannen i Oslo og Viken. Bedriften får stadig nye saksbehandlere hos Fylkesmannen, og saksbehandlere som stiller nye krav og krever ytterligere dokumentasjon. Her opplever vi at prosessen til stadighet endrer seg.

Vi kunne vi ønsket oss en mye tydeligere beskrivelse av hva som egentlig kreves. Akkurat nå er vi på vår fjerde saksbehandler i saken, og det stilles mange av de samme spørsmålene som vi allerede har svart på. I tillegg setter en utslippstillatelse krav til kommunen. Her kunne vi tenkt oss ett betydelig bedre samspill mellom kommune og Fylkesmannen.

Mills ønsker ikke å forurense. Vi har et eget renseanlegg som renser på samme måte som det kommunale Solumstrand Renseanlegg. Likevel pålegger kommunen oss fulle vann- og avløpsgebyrer som er hele 30 prosent høyere enn ved vår fabrikk ved Mills Fredrikstad som ikke har tilsvarende renseanlegg.

Mills er miljøbevisst og har jobbet godt med matsvinn. Vi har halvert matsvinnet siste tre år. 1.265 tonn mindre matavfall er viktig i det store miljøregnskapet. Likevel går noe til spille. At vi da opplever at vår mottaker av matavfall - Lindum Kommunale Avfallsanlegg - stenger på kort varsel i vår høysesong, skaper store problemer for oss.

Vi ønsker oss bedre kommunikasjon og mer kundeorientering hos Lindum Avfallsanlegg.. Lindum Kommunale Avfallsanlegg er en viktig rammebetingelse for oss og må fungere optimalt for oss som bedrift for å holde driften i gang.

Vi setter vår lit til at Drammen Kommune vil være en næringsaktiv kommune. Mills Drammen investerer for ny vekst som vil gi fremtidige inntekter til kommunen i form av arbeidsplasser. Da må kommune, fylkeskommune og Fylkesmannen legge forholdene til rette for gode og raske prosesser, det er vinn-vinn for alle.

Det bedrifter som Mills ønsker seg er forutsigbare rammebetingelser og enklere og tydeligere prosesser i byråkratiet. Da skal vi sørge for jobbene og utvikling av bedriftene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags