DRAMMEN: Helseminister Ingvild Kjerkol trakk blant annet fram at vaksinering fortsatt er viktig i kampen for å holde kontroll på pandemien, mens Folkehelseinstituttet (FHI) sier at det vil ha begrenset nytte for friske personer mellom 18-64 å ta en fjerde dose.

– At det nå åpnes opp for at flere kan få en ny oppfriskningsdose, betyr ikke at vi mener at alle i denne målgruppen bør ta en ny dose, men at det er mulighet for de som selv ønsker det, sa avdelingsdirektør Are Stuwitz Berg i FHI fredag.

«Risikoen for alvorlig sykdom i denne aldersgruppen er lav, og nytten av en ny oppfriskningsdose vil være begrenset ettersom vaksinasjonsdekningen er høy og mange i tillegg relativt nylig har gjennomgått infeksjon», skriver FHI videre på sin hjemmeside.

Det er med andre ord ingen klar oppfordring om at friske personer i det nevnte aldersspennet bør tar nok en vaksinedose.

Forvirrende

– Vi har god tilgang på vaksiner, og løpende mulighet til å få det vi trenger av nye doser. I tillegg har vi en robust organisasjon, gode lokaler og mange som kan bidra ved behov, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Nyheten som kom før helgen, har likevel skapt en utfordring for kommunen.

– De friske mellom 18 og 64 år er ikke inkludert i målgruppen som er anbefalt å ta en fjerde dose, men det er åpent for de som selv ønsker det.

FHI tar med andre ord foten litt av gassen hva vaksinering av hele befolkningen angår.

– Er det vanskelig å hjelpe folk til å forstå hva som er den faktiske anbefalingen etter fredagen?

Ja, det er litt utfordrende. Vi prøver å formidle den offisielle informasjonen fra FHI, vi opplever at de er tydelige på at det ikke er noen generell anbefaling for ellers friske personer mellom 18-64 år å ta noen oppfriskningsdose nå. Informasjonen fra regjeringen skaper en del forvirring, svarer Sagberg.

Økt trykk

I kjølvannet av at nyheten kom fredag, har kommunens koronatelefon opplevd økt pågang.

– Nyheten kom 12.45 på fredag. Både da og nå på formiddagen har vi opplevd en økning i henvendelser, sier Sagberg.

Fra og med tirsdag åpner kommunen for at friske mellom 18-64 år kan bestille vaksinering. Sagberg er usikker på hvor mange som kommer til å ta kontakt.

– Vi er usikre på hvor mange som egentlig ønsker en ny oppfriskningsdose. Det ser ikke ut som om vinterbølgen i utgangspunktet stiger så brått og det blir kanskje ikke mer alvorlig syke enn det vi så i sommer. Da vil ellers friske personer mellom 18-64 år ha en god beskyttelse fra grunnvaksinering og tidligere sykdomsforløp, sier han.