Disse vil ungdommene skal styre landet

Tallene fra årets skolevalg er klare.

DEL

BUSKERUD: Onsdag kveld ble tallene fra årets skolevalg klare, og det er tydelig hvor flertallet av Buskeruds videregående-elever ville lagt stemmeseddelen sin ved det ordinære valget om en knapp uke.

På skolene i både Drammen, Lier og ved Eiker videregående, er det Arbeiderpartiet som får flest stemmer. Samtidig har partiet har gått ned ved samtilige av skolene (Lier-skolene sammenlagt og Drammen-skolene sammenlagt). Den største nedgangen for partiet finner vi ved Eiker videregående, der partiet har gått ned 22 prosentpoeng sammenliknet med kommune- og fylkestingsvalget i 2015.

Også ved Buskerud videregående skole i Modum får Arbeiderpartiet en stor andel av stemmene, men her blir de nummer to bak Senterpartiet etter å ha gått ned 4,6 prosentpoeng siden kommune- og fylkestingsvalget i 2015.

Miljøpartiet De Grønne har den største økningen i Drammen-skolene sammenlagt. Der gikk partiet fra 5,3 til 13,7 prosentpoeng.

– Vant takket være veldig skolerte ungdomspolitikere

Buskerud AUF har feiret skolevalgseieren på Folkets Hus i Drammen, og sent onsdag kveld var noen av de eldste AUFerne på Lauritz. Blant dem Rutkay Sabri, leder av Buskerud AUF og Bendik Thun, forrige fylkesleder.

– Vi vant fordi vi har veldig skolerte politikere, ungdommer som er gode debattanter, men ikke minst mange som er flinke på valgstands, sier en stolt Sabri.

Sammen med over 30 AUFere var han på skolevalgvaken på Folkets Hus, der AUF kunne feire sin tredje skolevalgseier på rad.

– Det er gøy når så mange unge her i Buskerud fortsatt peker på at Ap har den beste politikken, sier Sabri.

Han viser til at de har snakket med anslagsvis 9.000 skolelever i Buskerud nå i valgkampen.

– Ap opplever en tilbakegang nasjonalt?

– Det er som jeg forventet, ikke minst fordi Miljøpartiet De Grønne gjør det så bra. Det er en europeisk trend at grønne partier gjøre det bra, sier Sabri.

Også størst i Norge

På landsbasis er det de samme to partiene som trekkes fram. Arbeiderpartiet er skolevalgets klart største parti ved skolevalget i Norge med sine 26,6 prosentpoengs oppslutning. De har likevel gått tilbake 5,2 prosentpoeng siden forrige kommune- og fylkestingsvalg. Høyre blir nummer to på landsbasis med 12,9 prosentpoeng, en nedgang på 3,5.

Miljøpartiet De Grønne gjør et brakvalg på landsbasis, der de går fra 6,8 prosentpoeng i 2015, til 10,8 i år. De er dermed det tredje største partiet blant ungdommene i Norge.

Under finner du resultatene for de ulike skolene, sammenliknet med forrige kommune- og fylkestingsvalg i 2015, og forrige stortingsvalg i 2017.

Drammen:

Under kommune- og fylkestingsvalget i 2015 var Arbeiderpartiet de soleklare vinnerne i Drammen. Det er partiet også i 2019, selv om de går ned fra 40,6 prosentpoeng til 36,3 prosentpoeng av stemmene totalt sett av skolene i kommunen. Partiet vinner på samtlige skoler, med unntak av ved Akademiet Drammen, der Venstre har flest stemmer.

Høyre har gått kraftig ned siden kommune- og fylkestingsvalget i 2011, og har siden da gått fra 38,8 prosentpoeng totalt fra skolene i kommunen, og ned til 13,6 i 2019. Det har ført til at Miljøpartiet De Grønne har gått forbi dem i Drammen. Sistnevnte gjorde nemlig brakvalg og gikk fra 5,3 prosentpoeng til 13,7 under årets skolevalg i Drammen kommune.

Øvrige partier:

SV: 4,7 prosentpoeng (ned fra 8,3 i 2015). Senterpartiet: 2,4 prosent (opp fra 1,7). Kristelig Folkeparti: 0,7 prosent (ned fra 1,4). Venstre: 10,7 (opp fra 4,0). Fremskrittspartiet: 8,4 prosent (ned fra 11,1). Rødt: 3,6 (opp fra 1,8). Piratpartiet: 2,2 (ned fra 6,1).

Tall for enkeltskolene i Drammen:


(På grunn av tekniske problemer, er tallene for Heltberg videregående for øyeblikket ikke tilgjengelige)

Lier:

Også blant skolene i Lier er det Arbeiderpartiet som nok en gang gjør det best under skolevalget. Likevel har de gått kraftig ned siden forrige kommune- og fylkestingsvalg. I 2015 fikk de nemlig 42,7 prosentpoeng av Lier-skolene, mens de i 2019 får 33 prosentpoeng. Det gir en nedgang på 9,7 prosentpoeng.

I motsetning til i Drammen, holder Høyre seg på andreplassen i år. De har gått ned nøyaktig én prosent mellom de to valgene, fra 15,7 til 14,7 prosent. Fremskrittspartiet blir det tredje beste partiet totalt blant skolene i Lier kommune med sine 11,1 prosentpoeng, en oppgang fra 9,2 prosentpoeng ved forrige kommune- og fylkestingsvalg.

Øvrige partier:

Miljøpartiet De Grønne: 7,7 prosentpoeng (helt likt som i 2015). SV: 6,6 (opp fra 4,4). Senterpartiet: 2 (opp fra 1,9). Kristelig Folkeparti: 1,6 (ned fra 1,8). Venstre 10,6 (opp fra 5,3). Rødt: 1,9 prosent (ned fra 3,7). Piratpartiet: 3,5 (ned fra 6,6).

Tall for enkeltskolene i Lier:

Eiker videregående


Arbeiderpartiet er også vinner ved Eiker videregående i Øvre Eiker kommune. I likhet med skolene i Lier og i Drammen, har Arbeiderpartiet tapt prosentpoeng i årets skolevalg mot valget for fire år siden, men forskjellen er at de ved Eiker videregående går kraftig ned.

Partiet fikk i 2015 hele 48,4 prosentpoeng i skolevalget, mens de i år har gått ned til 26,7. Det gir en nedgang på hele 22 prosentpoeng.

Ellers er det ikke like store opp- og nedganger for de øvrige partiene i kommunen. Høyre er fortsatt det nest beste partiet i kommunen, og går opp fra 17,5 til 19,9 prosentpoeng. På tredjeplass finner vi Miljøpartiet De Grønne som fikk 11,5 prosentpoeng, mot 6,0 i 2015.

Øvrige partier:

SV: 10,1 prosentpoeng (opp fra 2,2). Senterpartiet: 9 (opp fra 3,8). Kristelig Folkeparti: 0,6 (ned fra 1,1). Venstre: 9,8 (opp fra 3). Fremskrittspartiet: 8,1 (ned fra 9,8). Rødt: 0,8 (opp fra 0,3). Piratpartiet: 0,8 (ned fra 6,8).

Buskerud videregående

Foto:

I motsetning til ved skolene i Drammen, Lier og Øvre Eiker, taper Arbeiderpartiet skolevalget på Buskerud videregående skole i Modum.

Her er det Senterpartiet som går fra en andreplass under kommune- og fylkestingsvalget i 2015 til årets valg, der de går opp fra 25,1 prosentpoeng til 30,5. Arbeiderpartiet går fra 34,9 prosentpoeng i 2015, til 30,3 i år.

Det tredje største partiet blant elevene på Buskerud videregående ble Miljøpartiet De Grønne, som får 7,5 prosentpoeng – en økning fra 2,4 i 2015.

Øvrige partier:

SV: 4,5 prosentpoeng (ned fra 7,9). Kristelig folkeparti: 0,2 (ned fra 1,4). Venstre 6,6 (opp fra 3,4). Høyre: 7,2 (opp fra 5,5). Fremskrittspartiet: 5 (ned fra 12,7). Rødt: 1,1 (opp fra 0,6). Piratpartiet: 2,5 (ned fra 5,5).

Røyken videregående

Ved Røyken videregående er det Høyre som stikker av med seieren etter å ha fått 20,9 prosent av stemmene, tross en nedgang på 2,4 prosentpoeng fra kommune- og fylkestingsvalget i 2015. Arbeiderpartiet har stupt siden samme år, og har en nedgang på 8,4 prosentpoeng etter å ha gått fra 23,1 til 14,7 prosent.

Mellom Høyre og Arbeiderpartiet finner vi Venstre, som har en oppslutning på 17,7 prosentpoeng. Det er en økning på 14,9 poeng (!) på skolen fra valget i 2015.

Øvrige partier:

Miljøpartiet De Grønne: 9,3 prosentpoeng (opp fra 4,8). SV: 5,8 (ned fra 20,9). Senterpartiet: 1,8 (opp fra 1,2). Kristelig Folkeparti: 0,8 (ned fra 2,6). Fremskrittspartiet: 14,4 (opp fra 12,2). Rødt: 5,2 (opp fra 3,1). Piratpartiet: 2,3 (ned fra 4,3).

Artikkeltags