Faktasjekk etter opphetet debatt: – Tallene er helt irrelevante

De beskyldte hverandre for løgn og lemfeldig omgang med fakta. Både Anders K. Lunde (Nei til Bomring) og Ståle Sørensen (MDG) kan umulig ha rett når tallene de serverer er så ulike.