Ap og MDG best blant de yngste – sjekk de lokale resultatene for Barnas valg

De ulike partiene har også partiprogrammer som er skrevet på en måte som skal være forståelig for barn.  Disse er fra 2017.

De ulike partiene har også partiprogrammer som er skrevet på en måte som skal være forståelig for barn. Disse er fra 2017. Foto:

DEL

Barnas valg i regi av Redd Barna er vel gjennomført i forkant av årets kommune- og fylkestingsvalg, og dermed har også skoleelever fra 5. til 10. klasse fått melde ifra hvor de ville lagt sin stemme om de hadde hatt stemmerett i år. Tidligere denne uken kom også resultatene fra årets skolevalg.

Både i Viken fylke og i Drammen sammenlagt, samt i Øvre Eiker og Lier, gjør Arbeiderpartiet det sterkt. I de samme kommunene tar MDG solide andreplasser, med unntak av Lier, hvor Senterpartiet stiller nest sterkest.

Barnas valgs egne nettsider kan du sjekke resultatene for hver enkeltskole. PS: Mange skoler mangler resultater fordi antallet stemmer er lavere enn 50.

På fylkesnivå får Ap 19 prosent av totalt 17 834 stemmer. På andre plass kommer MDG med 16 prosent. Deretter er det Venstre og Rødt som følger, før det første borgerlige partiet kommer inn på femteplass med Høyre som beste med 12,3 prosent av stemmene. Slik ser grafen ut:

I Drammen sammenlagt gjør Arbeiderpartiet det enda sterkere enn på fylkesnivå, med 22,6 prosent. Også her er MDG på andreplass, etterfulgt av Rødt og Venstre.

Her er tallene for Drammen sammenlagt:

– Lys fremtid

Bendik Thun er tidligere leder for Buskerud AUF, og AUFs representant på årets skolevalgdebatt i Drammenshallen. For ham er det tydelig at folk ønsker et skifte i byen:

– Jeg tror det er fordi vi har politikk som barn ønsker, med gratis skolemat, fysisk aktivitet i skolen hver dag og enda flere lærere slik at alle elever blir fulgt opp. Også i skolevalget har vi fått en enorm tillitserklæring fra ungdommene i Drammen, med over 40 % på Åssiden og Drammen videregående. Hvis hadde barn og unge bestemt hadde vi sett et annet flertall enn det vi har sett i Drammen de siste 16 årene. Så fremtiden ser lys ut for vår del, sier han til Drammens Tidende.

Grønt og borgerlig i toppen

Men ikke alle følger «normen». Hos noen av drammensskolene viser tallene et relativt tydelig politisk spenn i toppen. På Danvik skole tar MDG og Arbeiderpartiet første- og andreplass, Fremskrittspartiet kommer inn som tredje største parti.

På Øren skole er motsetningene enda tydeligere, med MDG på første plass med over 23 prosent av stemmene, mens Høyre lander andreplassen med nesten 20 prosent. Deretter følger venstresiden og sentrumspartiene på rekke og rad, før Fremskrittspartiet lander jumboplassen med 0,7 prosent av stemmene:

Rose Jahanfarah, som er leder for Grønn Ungdom i Drammen, mener tallene beviser at dagens unge er optimistiske og fortsatt har «trua på en bedre verden»:

– Barnas valg beviser igjen at unge som streiker har håp om en bedre fremtid, og at politikere ikke kan fortsette å ignorere dem fremover, sier hun til Drammens Tidende.

– Hvorfor gjør MDG det så bra på akkurat disse skolene?

– Vi har gått en del dørbank på både Øren og Danvik, og der fikk vi jo veldig god tilbakemelding om at bedre sykkelveier og mindre trafikkerte gater var viktig for folk der. Jeg vet at hvis man bor litt mer sentralt i byen så er det faktisk bedre busstilbud og tilrettelegging for myke trafikanter generelt som er relevante saker. Og ikke bare blir barna påvirket av foreldrenes valg, men det vel slik at de tingene har vært veldig store prioriteringer for oss som vi har frontet tydelig, sier hun.

Senterpartiet på topp

Også i Lier sammenlagt er det Arbeiderpartiet som blir vinneren. Her er variasjonen imidlertid større mellom skolene. Mens Tranby-elevene setter Arbeiderpartiet på topp, er det annet parti som gjør seg langt mer gjeldende på noen skoler hos liungene enn i Drammen: Senterpartiet.

På Heia skole stemte hele 25 prosent på Sp, etterfulgt av Arbeiderpartiet og Høyre:

Stor variasjon

I Øvre Eiker er variasjonen tilsynelatende stor, med både skoler som har Arbeiderpartiet på topp, og Høyre på topp. På Vestfossen ungdomsskole er det sistnevnte tilfelle. Arbeiderpartiet ligger imidlertid hakk i hæl, med Sp på tredjeplass:

Barnas valg

Barnas Valg er laget for at barn skal lære om demokrati og politikk, bli engasjert og få øve seg på å stemme på et politisk parti. Ved å delta i Barnas Valg håper vi også at flere vil bruke stemmeretten sin den dagen de blir gamle nok. Videre ønsker vi med Barnas Valg å gjøre både barn og voksne mer bevisst på at politikk også angår barn, og gi voksne innblikk i hvordan barn ville stemt hvis de hadde hatt stemmerett. Barnas Valg retter seg mot barn fra 5. til 10. trinn.

Barnas Valg 2019 er et lokalvalg, slik som det ekte lokalvalget i 2019. For å gjøre det mer håndterbart er Barnas Valg 2019 kun et kommunestyrevalg, og ikke et fylkestingsvalg.

For at Barnas Valg skal være mest mulig likt det ekte lokalvalget, har vi også i Barnas Valg valgt å bruke de kommunene og de fylkesgrensene som gjelder fra 01.01.2020.

(Kilde: Barnas Valg)

Artikkeltags