Dette er det nyvalgte kommunestyret i Øvre Eiker

Listen over de nye kommunestyremedlemmene i Øvre Eiker er nå klar, men hvem som blir ordfører og varaordfører forhandles det fortsatt om.