Valget strider ikke mot den nye kommuneloven: – Mener prosedyren vi har fulgt er godkjent

En ny melding fra KS Advokatene bekrefter at valget av ordfører og varaordfører allikevel er gyldig.