Jeg tilhører det foreløpig siste kullet med elever i Buskerud som fikk velge videregående skole selv, men jeg håper at fritt skolevalg igjen vil frelse oss fra fylkesrådets elitistiske liksom-frihet som fylkesråd Siv Henriette Jacobsen antydet i Drammens Tidende 18. august.

I skyttergraven sin har fylkesrådet funnet en parodi av en posisjon: de vil altså bruke nærskoleprinsippet, men «samtidig skal alle kunne søke seg til andre skoler og regioner dersom de ønsker dette.» Så langt rakk visst dette prinsippet.

Mest alvorlig er at ordet «alle» betyr noe ganske annet for fylkesrådet enn for vanlige folk som deg og meg.

Du skal ifølge Jacobsen få lov til å velge skole selv, men bare dersom du kan bevise at du:

  • er toppidrettsutøver
  • driver med kunst på høyt nivå
  • har behov for å skifte skolemiljø

Alle de andre elevene skal visst stå med lua i hånda foran fylkesråden og si tusen takk når de får utdelt sin videregående, uavhengig av hvor de selv har lyst til å gå. Snakk om frihet for noen få.

Til alt overmål lar Jacobsen diskusjonen om inntaksordning bli en klimadebatt: nærskoleprinsippet er klimavennlig, så innskrenkning av elevenes valgfrihet er faktisk bra for miljøet. Hilsen Jacobsen og resten av fylkesrådet.

Elever skal etter min mening verken være «kortreiste» eller bli et middel for å «redusere fylkets transportkostnader», slik fylkesrådet synes å ha lyst til. Elever bør tvert imot få mye mer innflytelse over hva de lærer, hvordan de lærer best og ikke minst hvor de vil lære.

Om du enda ikke er overbevist om at fritt skolevalg er den eneste rettferdige løsningen, spør deg selv om dette: Hva har man mest kontroll over som ungdom: sine foreldres postnummer eller ens egne prestasjoner på skolen?

Risikerer å bli bortprioritert ved skoler i Drammen