DRAMMEN: Han me­ner denne målingen vi­ser at Arbeiderpartiet vil mer for byen enn det det sit­ten­de re­gi­met vil.

– Folk har skjønt at Arbeiderpartiet vil ha slutt på kø, kaos og dår­lig by­luft. Vi er opp­tatt av å ska­pe ar­beids­plas­ser og lo­ver 100 nye om­sorgs­plas­ser, sier Gharahkhani og leg­ger til:

 – Det vir­ker som om Høyre er både slit­ne og met­te.

LES OGSÅ: Holder velgerne i Drammen seg helt i ro?

Han me­ner gal­lu­pen spei­ler at Arbeiderpartiet har et sterkt lag og har vært syn­li­ge i by­bil­det. Ap tar hel­ler ikke valg­kamp-fe­rie. Deres kan­di­da­ter skal være syn­li­ge også i juli.

– Vi har kref­ter igjen og vil bru­ke ti­den fram mot val­get til å snak­ke om våre sa­ker. Gjen­ta ho­ved­løf­te­ne våre og få folk til å bru­ke stem­me­ret­ten sin.

Ordfører Tore Opdal Hansen kaller målingen en « god stimulans».

Andre saker på dt.no: