[Nettavisen] Det var full panikk i gassmarkedene før helga, og gassprisen hadde en sluttpris på ganske vanvittige 339 euro. Dette presset opp strømprisene i helga, og mandag passerte strømprisen for første gang 10 kroner i Sørvest-Norge som blant annet Svelvik og Sande er en del av.

Mandag har derimot gassprisen roet seg, og er etter lunsj ned 19 prosent sammenlignet med før helga. Dette skjer etter at Tyskland meldte om raskere fremgang i fylling av gasslagre enn ventet.

Lik pris i hele Sør-Norge

Nå viser tall fra strømbørsen Nordpool at dette ikke umiddelbart fører til noen bedring i strømprisene.

Tirsdag blir det nemlig første gang siden slutten av mai at hele Sør-Norge får like priser. Det blir rekordpriser med et gjennomsnitt på 8,04 kroner per kWh. I tillegg til spotprisen kommer forbruksavgift, avgift til Enova og eventuelt påslag fra strømselskapene.

For Drammen og Østlandet forøvrig del betyr det at prisen har steget med 49 prosent på bare én uke.

Aller dyrest blir prisen på kvelden, der maksimalprisen blir 9,74 kroner.

Se strømprisen for i dag og i morgen i grafen under.

Eksport snudd til import

De svært høye prisene har den effekten at Norge ser ut til å bli nettoimportør av strøm fra alle våre viktige naboland tirsdag.

  • Danmark: 0,3 GWh netto import
  • Tyskland: 1,2 GWh netto import
  • England: 10,2 GWh netto import

At det er netto import på alle de tre aktive undersjøiske utenlandskablene på en hverdag er nærmest uhørt.

Det vil også være netto import til Østlandet fra det svenske prisområdet SE3.

Vil ha fundamental endring

Ellers kommer det meldinger fra Europa at det nå er sterke krefter som ønsker å endre hele energimarkedet, der gassprisen kobles bort fra sluttbrukerprisen på strøm.

Ifølge Montel ser både Tyskland, Østerrike og Belgia på måter dette kan gjøres i praksis, og at det kan bli en fundamental reform der marginalprisen ikke lenger skal sette prisen i hele markedet.

Utfordringen i dag er at «den siste kilowatten med strøm» er den som setter prisen for hele markedet. Så mens det produseres store mengder billig energi fra blant annet fornybare ressurser, er det for tiden typisk prisen til et gasskraftverk som for tiden styrer prisen.