Gå til sidens hovedinnhold

Vår ambisjon er at Viken skal ha Norges beste videregående skole

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Stortinget har bestemt en ny fylkesinndeling. Akershus, Buskerud og Østfold blir til Viken fylkeskommune. Det har ikke vært mangel på harseleringer om det nye fylket.

Høyre velger å se mulighetene som Viken gir oss. Vi mener det vil styrke lokaldemokratiet at oppgaver og ansvar flyttes fra stat til folkevalgte på regionalt nivå. Den nye fylkeskommunen skal også ta et tydeligere ansvar for samfunnsutviklingen i regionen.

En viktig forutsetning for Høyre er at Viken skal gi redusert byråkrati og bidra til en mer effektiv offentlig forvaltning. Dette vil gi mer ressurser til tjenester som kommer innbyggerne til gode.

En av fylkeskommunens viktigste oppgaver er ansvaret for videregående opplæring. Viken fylkeskommune får ansvar for 58 videregående skoler med nærmere 40.000 elever.

LES OGSÅ: Gikk inn for fjellspeiling i vann

Vår ambisjon er at Viken skal ha Norges beste videregående skole. Vi skal utvikle kvaliteten i det videregående skoletilbudet og tilby en opplæring som gir muligheter for alle. Da må vi sikre gode skoler som gir tilpasset opplæring til hver elev. Men vi må også sikre at elever får mulighet til å velge seg bort fra nærmiljøet sitt dersom de ønsker det.

Med så mange skoler får elevene flere valgmuligheter, og med litt ulike profiler på skolene vil alle kunne finne en skole som passer. Ikke minst vil elevene nær dagens fylkesgrenser få et mye bedre tilbud. Høyre ønsker derfor fritt skolevalg i Viken. Postnummeret skal ikke avgjøre hvilken skole du kan søke deg inn på i Viken.

LES OGSÅ: Vil ha en ny ringvei rundt Oslo for alle de som ikke vil kjøre inn til hovedstaden

Viken blir et stort fylke i folketall. Fra 1. januar 2020 vil om lag hver femte innbygger i Norge være hjemmehørende i det nye fylket. Viken vil strekke seg fra Halden til Hallingdal med 51 kommuner.

Dette er kommuner som har ulike kvaliteter. Det betyr også at det er ulike utfordringer i de forskjellige delene av fylket. Høyre vil ta vare på mangfoldet i Viken og utvikle gode og helhetlige løsninger for innbyggerne og næringslivet i regionen. En god infrastruktur er nødvendig for å utvikle næringsliv og bosetting i alle deler av fylket.

LES OGSÅ: Viken - en seier for Drammensregionen

Vi reiser på kryss og tvers i det som vil bli Viken og ved å bli ett fylke kan vi planlegge bedre, gjøre det enklere for de reisende og med et større kollektivselskap satse enda mer på miljøvennlige løsninger.For å binde fylket bedre sammen vil vi ha et kollektivtilbud som gir mulighet for reiser med kun én billett. Denne billetten skal du kunne bruke på tvers av buss, båt og bane. Høyre vil ha en felles takst- og sonestruktur for hele Viken, hvor også Oslo kommune inngår.

Vi ser mulighetene i Viken. En sterkere region vil gi bedre tjenester til innbyggerne og en mer samordnet samfunnsutvikling. Vi tror på Viken, selv om Høyre i utgangspunktet er imot tre forvaltningsnivå.

Kommentarer til denne saken