Gå til sidens hovedinnhold

Varsler ny runde med stengte toglinjer og støy

Også i år skal Bane Nor utføre betydelig arbeid på togstrekningen mellom Oslo og Drammen.

DRAMMEN: – Drammensbanen har de senere år fått en høyere belastning og derav økt slitasje som igjen har gitt flere feil og lavere oppetid.

Det skriver Bane Nor i et brev til Drammen kommune og politiet.

Det varsles derfor om at det er behov for fornyelser. Det blir arbeid gjennom hele døgnet i flere perioder mellom Asker stasjon, i Lieråstunnelen og på dagstrekningen Lier – Brakerøya.

Stenger helt i påsken og til sommeren

– Feil i infrastrukturen på strekningen Oslo-Drammen får store konsekvenser for punktlighet og regularitet for hele Oslo-området og øvrige banestrekninger, skriver Bane Nor om viktigheten av å oppgradere togstrekningen.

Det planlegges total nedstengning i disse to periodene:

  • Påske: 27. mars – 5. april
  • Sommer: 26. juni – 9. august

Det blir korte nedstengninger i disse periodene:

  • 19.–21. juni (48 timer)
  • 11.–13. september (48 timer)
  • 23.–25. oktober (48 timer)
  • 13.–15. november (48 timer)
  • 2.–3. oktober (10 timer)
  • 20.–21. februar (10 timer)

Hvite tider/togfrie perioder fra klokka 23.00-04.00.

Les også

Vil lagre diger snøhaug gjennom sommeren: – En tredjedel vil smelte

Fjerner gamle master

Dette er arbeidene som skal gjennomføres, ifølge Bane Nor:

  • Kontaktledningsanlegget fra Asker til Brakerøya skal skiftes ut i påske- og sommerbruddet, herunder blant annet master, utliggere og kontaktledninger. Til dette benyttes skinnegåendemaskiner og håndholdt verktøy. Vi venter at lydnivåene fra disse arbeidene ikke vil opplevessom forstyrrende.

  • Gamle tremaster skal kappes og fjernes og nye master skal monteres på fundamenter som ble lagt ned i tidligere brudd. Dette vil bli gjort i sommerbruddet, og vil medføre kortvarig støy fra hvert enkelt sted fra saging av de gamle mastene og fra stramming av bolter for festing av de nye mastene. Kapping av de gamle mastene vil foregå på dagtid, mens stramming av bolter vil måtte utføres fortløpende for hver ny mast som monteres, så dette vil måtte pågå døgnkontinuerlig. Støyen fra disse arbeidene vil kunne overskride grenseverdiene.

Les også

Roar er lei av «maskepolitiet»: – Ser dumt ut

Varsler naboene om støy

På grunn av at konsekvensene av arbeidene betyr togstopp, vil Bane Nor jobbe mest mulig effektivt når de først stanser togene. Derfor planlegger de å jobbe gjennom hele døgnet.

– Vi vil tilstrebe at arbeidet i minst mulig grad fører til ulemper for naboer, men det er dessverre ikke til å unngå at arbeidet vil medføre noe støy. Vi vil også ta hensyn til innsovningsperioden.

Bane Nor melder at alle berørte naboer vil bli varslet på SMS. Ved spesielle tilfeller tilbyr de overnatting.

Les også

FHI-plan: Se når du kan forvente å få vaksine

Kommentarer til denne saken