LIER: Foreldreparet Frank Falch-Nevand og Kaja Jensen ble rystet av det som skjedde mandag ettermiddag. Da stengte avdelingen som datteren deres går på, Hundremeterskogen på Hallingstad skole, med kun en halvtimes varsel.

Hundremetersskogen er en avdeling for barn med spesielle behov.

Grunnen ble oppgitt å være altfor lav bemanning, noe som skoleledelsen og Lier kommunen fryktet ville gå ut over barnas sikkerhet, uttalte ekteparet til Drammens Tidende.

Foreldrene mente samtidig at det var mer bak stengingen enn bare få ansatte og vikarer:

– Kaos råder, sa Kaja Jensen.

Drammens Tidende kan nå fortelle mer om konfliktene som skal ha preget avdelingen i en lengre periode.

LES OGSÅ: Frank og Kaja var på jobb. Så kom plutselig en SMS fra datterens skole: – Måtte slippe alt vi hadde i hendene

Flere varsler

Drammens Tidende har fått innsyn i ulike dokumenter som forteller om hvordan forholdene skal ha vært på avdelingen, blant annet to varsler til Fylkesmannen i Oslo og Viken.

I et varsel fra februar, fra ansatte ved Hundremeterskogen, hevdes det at avdelingens ansatte sliter med en ledelse som hysjer ned ting overfor foreldre, om en ansatt som skal ha vært ruset på jobb og at de er altfor få ansatte på vakt, noe som barna skal ha hatt negativ effekt av.

Og i november varslet foreldre ved den omtalte avdelingen om blant annet manglende informasjon fra avdelingsledelsen, frustrasjon over opplæringsnivået og bortforklaringer fra rektor.

Lier kommune har ikke ønsket å besvare Drammens Tidendes spørsmål på telefon, og har bedt om å få disse på e-post.

Kommunedirektør Bente Gravdal vedgår i sitt tilsvar at det finnes utfordringer på Hundremeterskogen.

– Siden klagen (fra de ansatte red.anm.) til Fylkesmannen kom i februar, har vi vært kjent med at det har vært uenighet i ansattgruppen og høyt sykefravær. Det har vært satt inn flere tiltak rettet inn mot arbeidsmiljøet, blant annet omorganisering. Vi har også knyttet til oss eksterne fagpersoner for å hjelpe og støtte oss med de forbedringene vi ønsker, svarer Gravdal.

Ekteparet som fortalte om den stengte skolen svarer:

– Ekstern hjelp, ja. Det har vart i tre uker, det. Kun siden avdelingen fikk vikarierende avdelingsleder inn, sier Jensen.

Alvorlige påstander

Drammens Tidende har fått innsyn i varselet som ansatte ved Hundremeterskogen sendte til Fylkesmannen i Oslo og Viken i februar. I varslet ble det beskrevet ulike episoder som skal ha forekommet ved avdelingen.

Les hva som kom fram i varslet i faktaboksene under.

– Vi får beskjed om at det ikke er alt foreldre trenger å vite. Vi trenger hjelp, skrev de ansatte i varslet.

De la til at det har blitt forsøkt å kontakte verneombud og rektor på skolen, uten at noe skjedde.

I etterkant av første artikkel om utfordringene på avdelingen har de ansatte som sto bak varselet kontaktet Drammens Tidende. De bekrefter at de står bak påstandene den dag i dag.

– Rektor ba oss om å lyve til foreldre, gang på gang, sier en av dem.

Rektor ved Hallingstad skole, Ingunn A. Brandsæter, ville ikke kommentere stengingen av Hundremeterskogen denne uken. Hun ønsker heller ikke å kommentere innholdet i denne artikkelen. Hun henviser til kommunalsjef for oppvekst i Lier, som igjen henviser til kommunedirektøren.

Varselet i februar førte til at Lier kommune opprettet tilsyn ved skoleavdelingen, slik de er pålagt å gjøre.

– Vi deler ikke oppfatningen om at uheldige situasjoner ties om eller dempes for foreldrene. Da vi hadde tilsyn ble det konkludert at barnas sikkerhet ble ivaretatt, svarer kommunedirektør Gravdal i e-posten til Drammens Tidende.

Direktøren vedgår at det har vært høyt sykefravær på avdelingen over tid.

– Og ved høyt sykefravær blir det behov for mange vikarer, noe som igjen fører til ustabilitet for en sårbar gruppe. Dette er selvsagt en vanskelig situasjon, skriver hun.

Gravdal svarer at kommunen undersøkte påstanden om at en av de ansatte skal ha vært ruset på jobb, men at de etter grundige undersøkelser ikke kunne bekrefte at den ansatte hadde vært ruset.

Hørte aldri om tilsyn

På grunn av koronaepidemien ble kommunens tilsyn ved skoleavdelingen utført først i mai.

I en e-post fra kommuneledelsen står det at tilsynet ble gjort i form samtaler og intervjuer med ansatte ved Hundremeterskogen, skoleledelsen og rådgiver i PPT (Praktisk-psykologisk tjeneste).

På bakgrunn av rapporten skriver kommunaldirektør Bente Gravdal at de har konkludert med at:

– Barna har fått et forsvarlig tilbud, noe også tilsynsrapporten viser, skriver hun til Drammens Tidende.

Ifølge ekteparet Falch-Nevand, samt Wenche Ryberg, som også har barn på avdelingen, ble foreldrene ikke gjort kjent med at det verken ble gjennomført et tilsyn eller hva som ble konklusjonen.

Først nå i november, etter å ha henvendt seg til Lier-politikerne, fikk foreldrene et svar på hva tilsynet skal ha handlet om, ifølge de tre foreldrene.

Drammens Tidende har sett e-posten som ble sendt til foreldrene, politiske gruppeledere i Lier, samt ordfører Gunn Cecilie Ringdal i november.

Pekte på personalkonflikter

I den e-posten skriver kommunaldirektør Gravdal at hun er kjent med utfordringer på Hundremeterskogen, men velger å knytte mye av innholdet til det hun omtaler som personalkonflikter.

Tilsynet fant ingen brudd på lover og regelverk, og det ble konkludert med at sikkerheten til elevene er godt ivaretatt.

I e-posten til foreldrene og politikerne blir det også foreslått ulike planer som skal følge opp de personalkonfliktene som kommunen mener finnes på avdelingen.

Det de ansatte varslet om, og som av kommunen skal oppfattes som personalkonflikter, dreier det seg blant annet om stort sykefravær, dårlig organisering av opplæring og mange nye vikarer og mangelfull opplæring for dem.

I e-posten som ble sendt til foreldrene og politikerne i Lier, gikk ikke Gravdal inn på påstandene om at en ansatt skal ha vært ruset på jobb, eller at de ansatte varslet om at det tiesom problematiske forhold overfor foreldre.

– Det er en oppsummering og tilbakemelding til de folkevalgte, som viser hovedtrekkene i saken, forklarer Gravdal til Drammens Tidende.

Forelder Kaja Jensen opplever at kommunen nå forsøker å dytte ansvaret over på de ansatte.

Foreldre-bekymring

Foreldrene sier de fortsatt ikke har fått se hele rapporten fra tilsynet som ble gjennomført i mai. Lier kommune sier imidlertid til Drammens Tidende at det skal ordnes snarlig.

Uavhengig av det, ba foreldrene i november om at det blir gjort et nytt tilsyn ved Hundremeterskogen. Drammens Tidende har sett dokumentasjon på forespørselen rettet til Fylkesmannen.

Men på bakgrunn av konklusjonen i det første tilsynet Lier kommune utførte, har ikke Fylkesmannen ønsket å ta saken videre.

Nå mener foreldrene at det må skje en utvikling.

– Vi bør i det minste få svar fra kommunen når vi spør om å få se tilsynet fra mai, sier Wenche Ryberg.