Gå til sidens hovedinnhold

Ved å prioritere barnehagene må noe annet prioriteres ned. Men har vi råd til å la være?

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Alle barnehager i Norge er underlagt tydelige føringer og pålegg i lov og forskrift. Det er lovfestede normer for pedagogtetthet og samlet bemanning. Dette kan ikke fravikes uten dispensasjon, som gis av barnehagemyndighet.

Vi skal arbeide systematisk og med høy kvalitet, slik at barnehagelovens formål og intensjon fylles. Vi skal ha et kompetent fagmiljø, noe som innebærer å ha ansatte som vet hva de skal. De skal vite hvorfor de skal akkurat det og, ikke minst, hvordan de skal jobbe med det. Alt dette for å klare å imøtekomme barnehagelovens formål.

Vi skal også vite hva som skjer, og hva vi skal gjøre dersom vi ser et barn som strever. Vi skal forebygge utestenging og mobbing. Vi skal bidra til å utjevne sosiale forskjeller, og mye, mye mer. Vi skal ha mot og erfaring når vi snakker med foreldre om vanskelige ting om deres barn. Vi skal ha modige og trygge ledere når det stormer, når vi melder til barnevernstjenesten, når vi oppdager flere barn, fordi vi nettopp blir bedre til å se og oppdage.

Dette kommer ikke over natten, det krever ansatte som blir i yrket over tid. Ansatte som ønsker å stå i det, ansatte som blir verdsatt for den kompetansen de faktisk har.

Kommunen prioriterer å forebygge voldsatferd og kriminalitet. Forebygging av voldsatferd skjer faktisk i barnehagene. Dette arbeidet må begynne tidlig. Forskning er helt tydelig på det. Da trengs kompetanse.

Vi ønsker å få tak i de beste pedagogene og fagarbeiderne, og vi ønsker å beholde dem i tillegg. Det får vi til dersom de blir behandlet likt for lik utdannelse. Dersom vi ønsker at de beste folka blir i barnehagen, så må det legges til rette for at så skal skje. Det hjelper lite å fylle opp barnehagene med folk, de skal være kompetente i tillegg.

Politikerne har altså noen valg de må gjøre – de må prioritere:

  1. Hvordan vil politikerne legge til rette for å kunne rekruttere og ikke minst beholde de aller beste folka i barnehagene sine?
  2. Hvordan vil politikerne satse på tidlig innsats, og et trygt psykososialt barnehagemiljø for alle barn i Drammen kommune? Dette kan ikke velges bort, det er lovpålagt.
  3. Hvordan skal prioriteringene komme til syne?

Jeg forstår også at ved å prioritere barnehagene, så må noe annet prioriteres ned, men har dere virkelig råd til å la være? Det er utrolig mye mer kostbart å la være, sett i et litt lengre perspektiv enn en valgperiode.

Jeg ser også med undring på hvordan snakk om økt ressurssatsing på barnehager med en gang vinkles over til eierskap og private eieres utbyttefest. Hvilke barnehager i Drammen kommune og deres eiere har drevet sånn? Har tilsyn med barnehagene i Drammen avdekket ulovlig drift? Useriøse aktører skal håndteres av et velfungerende uavhengig økonomisk tilsyn, verre er det faktisk ikke.

I vår barnehage vurderer vi nå handlingsalternativer når vi fra 2022 får Drammen kommunes lave satser å drifte for.

Vi har jo et høyere kostnadsnivå siden vi kommer fra en kommune hvor det kun ble ansatt pedagogiske ledere. Kommunen, Nedre Eiker, satte inn vikarer i sine barnehager tidlig. Nedre Eiker satset på felles kompetanseløft for alle sine barnehager, også de private.

I stedet for å rasere denne kvaliteten, har vi noen vurderinger vi ikke kommer utenom. Vi skal kunne opprettholde arbeidsplassene, kvaliteten og det tilbudet våre barn har her i dag. Kanskje vil en større aktør eie denne ideelle barnehagen, vi kan nemlig ikke klare oss selv over tid med Drammen kommunes forutsetninger.

Jeg, som daglig leder av en barnehage jeg er utrolig stolt av, skulle ønske jeg kunne velge om jeg ville være en del av et større eierskap. Ikke tvinges inn i det grunnet dårlige rammer. Posisjonen, som består av flere politikere med en uttalt mistillit til store kjeder og konsern, velger med dette å gi de enkeltstående barnehagene som reneste gavepakker til nevnte aktører.

De sier at de ikke ønsker en slik utvikling, men det er altså resultatet av en villet politikk slik jeg ser det. Hvordan kommunen disponerer midlene gitt til kommunens barn og øvrige innbyggere, er et politisk valg.

Drammen kommune ligger helt på bunnen når det gjelder tilskudd. Det skyldes ikke at de får mindre penger per innbygger av staten enn andre kommuner, men det skyldes hvordan det prioriteres innenfor rammen. Det kan derfor, etter min mening, ikke skyldes på staten, kun på egne valg gjort av Drammens politikere. Dere kan også velge å endre dette fremover.

Les også

Foreslår å utsette barnehageopptaket

Les også

Legger ned barnehagen: – Kommer til å bli forferdelig å si farvel til ungene

Les også

Stopper nedleggelsen av Konnerud barnehage

Kommentarer til denne saken