Veivesenet har fått anbudene til nye E18: - Overraskende stor prisforskjell

Det skiller 28 millioner kroner mellom det billigste og dyreste tilbudet for det forberedende arbeidet for å bygge ut Lysaker-Ramstadsletta.