Det kan godt hende at det er god bruk av skattebetalernes penger å lage et fargeskjema som skal (re)-presentere kommunen, men det er merkelig at kommunen ikke bruker de mulighetene for synliggjøring av kommunens arbeid som allerede eksisterer. Det innbyggerne savner er bedre utnyttelse av for eksempel lokalavisene og ikke minst kommunens egen hjemmeside.

Kommunens aktiviteter er så å si usynlige i lokalpressen. Kommunens hjemmeside har prisverdig nok mye praktisk informasjon, men ingenting om for eksempel hvilke nasjonale og internasjonale priser denne kommunen er blitt tildelt opp gjennom årene. En skryteside her må da være et minimum for en kommune som konkurrerer med andre kommunene rundt Oslofjorden.

Det eneste kommunen kunne svare da jeg spurte (på mail) om å få en oversikt over disse utmerkelsene, var å anbefale meg å gå inn i Rådhuset og se på veggen til venstre (eller muligens til høyre) – der ville jeg finne en liste.

Det er ikke mye fremoverlent over dette.

Hvis jeg vil vite noe om en kommune, er min (og sikkert andres også) første tanke å finne kommunens hjemmeside på nettet. Det er ikke sikkert jeg gidder å lete andre steder hvis hjemmesiden ikke gir meg den informasjonen jeg er ute etter. Jeg håper kommunikasjonsmedarbeiderne i kommunen vil ta dette inn over seg og kanskje tenke litt annerledes når det gjelder informasjonsarbeidet.

Da jeg søkte på hjemmesiden etter priser, fikk jeg vite hva det koster å ha barn i barnehage eller på SFO. Vel og bra, men ikke det jeg lette etter. Hjemmesiden bør også vise hva denne kommunen er stolt av, og det er mye.

En annen mulighet for synliggjøring som kommunen ikke benytter er de store vinduene mot Engene. Berøringsskjermen er naturligvis satt ut av funksjon i og med pandemien, men det hadde kanskje vært mulig å bruke den som en informasjonsskjerm, eller å vise filmsnutter? Modellen av Spiralen har i en periode vært stilt ut her, meget beskjedent, uten spotlys. Nå er den borte, uvisst hvorfor. Den sykkelen som nå står der viser lite av hva Drammen kan være stolt av.

Kommunen har trukket seg inn i Rådhuset som om den var en snegl, forskanset i sitt skall. Ombyggingen av inngangspartiet i Rådhuset har resultert i at kommunen virker lite utadvendt og imøtekommende.

For en gammel drammenser kan det virke som om det er for mange ansatte i vår kommune som har sitt hjerte i en annen kommune enn Drammen. Det er forståelig, men hjertet må også være med dersom man skal gjøre en god nok jobb for den kommunen man er ansatt i.

LES OGSÅ: