Noen trodde bompenger ikke skulle bli et aktuelt tema i dette valgåret. Heldigvis, kan man si, har det blitt aktualisert.

Ikke fordi vi og SV elsker bommer og mer enn gjerne betaler hver gang vi passerer, men fordi det er et spleiselag som kommer både byen og alle innbyggerne til gode. Det er som med skatten vi betaler av inntekten vår.

Denne gangen starta debatten med friske spark fra Arbeiderpartiets fylkesparti til Arbeiderpartiets kommuneparti. Et forsøk på å realitetsorientere. Ingen byer klarer å få byvekstavtaler med staten uten egenfinansiering. De andre byene ligger hestehoder foran oss nå. De får inn milliarder de kan bruke på gode veiløsninger, mindre trafikk, kork og kaos i bykjernene og bedre tilbud til gående, syklende og de som benytter seg av kollektivtransport.

Derfor var det gledelig å lese Arve Vannebos innlegg på vegne av Drammen Arbeiderparti, hvor de nå åpenbart ser for seg byvekstavtale og ikke minst har konkrete forslag om hvordan vi kan få biler ut av bykjernen. De foreslår f.eks. å stenge Nedre Strandgate for biltrafikk etter at bybrua står ferdig. Det støtter vi.

SV har foreslått å gjøre en lengre del av Tollbugata til gågate, samt bedt om en plan for å stenge flere av de mindre gatene på nedre Bragernes for gjennomgangstrafikk. Dette kan være en god start på et større arbeid for å gi sentrum av Drammen tilbake til innbyggerne og det lokale næringslivet.

SV går til valg på fire prioriterte områder:

  • Tid og tillit til de kommuneansatte.
  • Hele og faste stillinger.
  • Økt inntekt til fattige familier.
  • Flere bilfrie sentrumsgater.

Herved strekker vi ut en hånd til de andre partiene for å realisere bykjerner som er mest mulig bilfrie.

Oslo kommune er en foregangskommune her. Drammen trenger også å bli triveligere, grønnere og øke attraktiviteten både for innflyttere og næringslivet.

Hver gang denne debatten dukker opp, går enkelte partier ut med «nei til bom». De undervurderer velgerne. Vi burde bli flinkere til å fortelle velgerne hva de kan få igjen ved at Drammen, slik som andre større kommuner, inngår byvekstavtale med staten. Kanskje burde velgerne også bli flinkere til å ansvarliggjøre populismen i «nei til bom». Spør de politikerne hvordan de vil løse alle de trafikale problemene i Drammen?