Drammens Tidendes politiske redaktørhadde en god analyse i sin leder på nyttårsaften. Eller skal vi kalle det redaktørens nyttårstanke om året det var så bratt – 2022.

Når redaktører begynner å slå av medier for å unngå dårlige nyheter er det på tide å lytte.

Men – kanskje er det også mediene som er en del av problemet, og ikke bare at verden er blitt et verre sted?

Inflasjonen som er årsaken til mange av våre problemer i 2022 kommer rett og slett av pandemihåndteringen. Brutte forsyningslinjer, stengte fabrikker, nedstengte markeder for deretter gjenåpning og nye nedstengninger. Men først og fremst enorm trykking av nye penger som pøses inn i økonomien for å bøte på skadene. Det er selve oppskriften på ekstrem inflasjon. Som tatt fra læreboka.

Les også:

Nå var det stemmer som advarte om at tiltakene var ekstremt overdrevet. At tiltakene ikke sto i relasjon til faren, og at de negative effektene av tiltakene vil være langt verre enn selve sykdommen. Nå har vi fasiten og det noen advarte om stemte.

Vi har rett og slett skapt en svært farlig og urolig verden med økte forskjeller og en eskalerende inflasjon som et resultat av å vise politisk handling mot det som viste seg å være et virus ikke mye mer dødelig enn influensasmitte.

Spørsmålet man bør stille seg er: Hvor var media? Hvor var de kritiske spørsmålet om behov for tiltak og effekten av tiltak? Overreagerer vi? Handler vi rasjonelt? Hva med de vitenskapelige motstemmene? Hva med de som advarer om alvorlige økonomiske og helsemessige effekter av tiltakene?

Les også:

Hvor var de kritiske spørsmålene når seddelpressene i de store sentralbankene ble satt i gang for å dekke over manglende politisk styring etter behovet for ekstremt store, dyre, uvitenskapelige symboltiltak i pandemihåndteringens navn?

Media var stille, i stor grad. Media bygget opp et skremme-narrativ og brukte sendetid på å fremstille virkeligheten slik de med makt ønsket den skulle fremstilles. De glemte å stille de kritiske spørsmålene.

LES FLERE KRONIKKER OG DEBATTINNLEGG HER

Ja, Ukraina-krigen bidrar til inflasjon i Europa gjennom høyere gasspriser, som påvirker alt. Men det kommer bare på toppen av en eskalerende inflasjon vi selv skapte med åpne øyne. Hvorfor? Var det nødvendig?

Jeg har droppet flere medier, herunder NRK og TV2s TV-sendinger. Ikke bare fordi nyhetene er skremmende. Men fordi dekningen er skremmende. Skremmende ensidig. Skremmende fordummende. Skremmende få kritiske spørsmål til det offentlige narrativet.

2023 må bli bedre, og vi har alle et ansvar for at året blir bedre. Det ansvaret hviler også på media. Finn tilbake til de gode kritiske spørsmålene. Ikke aksepter virkeligheten slik makthaverne vil at den skal fremstilles. Gå litt mer i dybden, og slipp til de som har brysomme kritiske tanker. De fins.

Godt Nytt år.

Les også: