I en utrygg og uforutsigbar tid vil vi i Fellesorganisasjonen (FO) gi en ekstra honnør til alle våre vernepleiermedlemmer. Vernepleiere er både helse- og sosialarbeider, og i disse tider kommer dette spesielt til nytte. Vernepleieren er eksperter på å bistå personer med ulike fysiske-, sosiale- og kognitive utfordringer.

En vernepleier er autorisert helsepersonell med legemiddelhåndteringskompetanse. Vernepleieren har med andre ord ingen begrensinger i sin autorisasjon eller legemiddelhåndteringskompetanse. Det innebærer at de kan utføre alle medisinskfaglige prosedyrer under forutsetning at det er gitt tilstrekkelig opplæring.

I disse dager er det mange vernepleiere som opplever å bli overflyttet og få nye oppgaver, de erfarer at helsefagkompetansen nå tas i bruk på en ny måte. Vernepleiere som i mange år har jobbet som behandlere, stiller opp og jobber i smittemottakene. Det krever mot og styrke å snu seg rundt å gjøre ting man ellers ikke gjør.

Vi ser deg, vi er stolte av deg og vi heier på deg.

Mange mennesker har risiko for å bli alvorlig syke. Noen av de mest sårbare har ulike kognitive og fysiske funksjonsnedsettelser. Smittevern er viktig, og mange dagtilbud og fritidsaktiviteter må stenge. Mye er nytt og utrygt. Vernepleiere er på jobb i boligene. De trygger, forklarer, legger til rette og finner kreative løsninger, slik at hverdagen blir så god og normal som mulig.

Vi ser deg, vi er stolte av deg og vi heier på deg.

Vernepleiere er også på plass på sykehjemmene. Gamle mennesker som sliter med å orientere seg i hverdagen blir ekstra fortvila og redd når rutiner må endres og pårørende ikke lenger kan komme på besøk. Vernepleiere gir trygghet, beskytter mot smitte, finner løsninger og gir pleie.

Vi ser deg, vi er stolte av deg og vi heier på deg.

I barnehager og skoler bidrar vernepleiere til å skape læringsarena for alle barn. Vernepleieres kompetanse gjør at de kan legge til rette for best mulig læring, også for barn med ekstra utfordringer. Nå er skoler og barnehager stenget. Barna skal fortsatt ha et godt opplæringstilbud. Vernepleiere tilpasser og legger til rette slik at barna blir ivaretatt også i krisetid.

Vi ser deg, vi er stolte av deg og vi heier på deg.