Vesten må stå mot Russland. Vesten har feilet.

Igjen invaderer Putins Russland et land som står imot Putins autoritære og oligarkiske regime. Igjen er det krig mellom to stater på europeisk jord.

De forrige gangene Russland har oppført seg aggressivt mot sine naboer, har vi bare sittet passivt og fulgt med.

Vi feilet i 1999–2000 når Groznyj ble jevnet med jorden. Vi feilet i 2008 når Georgia ble invadert av Russland. Vi feilet i 2014 når Russland ulovlig okkuperte og annekterte Krim-halvøya.

Vi feilet når Putins Russland fengslet og drepte de i Russland som turte å stå imot diktaturet hans. Vi kan bare tenke oss dagens situasjon hvis Boris Nemtsov, og ikke Vladimir Putin, ble president etter at Boris Jeltsin trakk seg.

Nå står vi et viktig krysningspunkt. Vesten har igjen muligheten til å velge. Vi kan gjøre opp for våre feil ved å stå opp og imot denne russiske aggresjonen.

  • Vi kan ikke feile Ukraina igjen. Hva kan Vesten gjøre nå?
  • Vi må kutte alle diplomatiske, politiske og økonomiske forbindelser med Russland og den rike eliten som styrer landet.
  • Vi må sette på plass sanksjoner så sterke at de knuser den økonomiske makten til oligarkene rundt Putin.
  • Vi må sende forsvarsvåpen til Ukraina, slik at de kan forsvare seg selv, kjempe for sin frihet.
  • Vi må i fremtiden jobbe for at Ukraina skal bli et medlem av NATO, slik at de aldri kan bli angrepet igjen.

Bare da kan vi gjøre godt for de feilene vi i Vesten har gjort.

LES OGSÅ: