(Sande Avis)

Etter nye funn av influensaviruset A(H5N8) i fjørfe i Sverige og Finland har Mattilsynet bestemt seg for å definere risikoområder for spredning til fugl i Norge.

Ifølge Mattilsynet er risikoen for smitte til Norge lav. Dette er likevel en oppjustering Veterinærinstituttet har gjort fra risikonivå svært lav.

LES OGSÅ (SA+):  På lånetoppen i Vestfold

Fjørfe får portforbud

Disse områdene er nå vurdert til lav risiko for smitte: Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Vestfold, Østfold, Buskerud, Telemark, Aust- og Vest Agder og Rogaland. Listen kan bli utvidet hvis situasjonen endrer seg, skriver Mattilsynet.

Vedtaket innebærer at fjørfe/tamfugl fysisk skal holdes adskilt fra villfugl. Mattilsynet har aktivert portforbud for norsk fjørfe, for å beskytte fuglene mot smitte. Dette betyr at fugler som holdes utendørs holdes slik at de ikke skal kunne komme i direkte kontakt med potensielt smittefarlige, ville fugler. Man skal også sørge for at fôr og vann ikke kan komme i kontakt med villfugl.

LES OGSÅ (SA+):  Mer Camp Killingen

Smitter ikke til mennesker

Mattilsynet skriver på sine nettsider at det ikke er registrert at fugleinfluensaen har smittet til mennesker, men tiltakene innføres for å hindre smitte til fjørfe og andre fugler som holdes i fangenskap. Ved en eventuelt påvisning av fugleinfluensavirus i norsk fugl vil kommuneoverlegen og helsetjenesten bli involvert i oppfølging av personer som har vært eksponert.

Folkehelseinstituttet oppfordrer likevel til å ta forholdsregler om man finner døde fugler.

– Du skal unngå å ta på dyrene. Funnet skal varsles til Mattilynet. Veterinærmyndighetene skal ta hånd om fuglene for diagnostikk, skriver FHI på sine hjemmesider.