I et innlegg i Drammens Tidende spør Liv Evju om Brakar har lyttet til sine kunder ved omleggingen i forbindelse med riving av bybrua, og hun ønsker seg et bedre busstilbud inn til Bragernes torg.

Omleggingen vår 2. mai er basert på kunnskap blant våre dyktige ruteplanleggere om hvordan folk i Drammen reiser og data som viser hvor de store reisestrømmene går. Vi lytter blant annet til våre kunder ved å kjenne reisemønster og samler aktivt inn data om tilfredshet og kundenes behov. Det gjør vi fortløpende i kundeundersøkelser hele året. At folk gjerne vil kjøres til Bragernes torg vet vi godt. Fra våre kundeundersøkelser vet vi også at å bytte buss oppleves som trasig og forsinkende.

LES OGSÅ:

Plutselig har «Linje 1» blitt en mingleplass: – Anbefaler den til alle jeg snakker med

Vår erfaring er at alle endringer av kjøretider eller omlegging påvirker hverdagen til kundene, og vi forsøker derfor gjøre endringene som i sum blir minst mulig belastende for de mange. Det betyr at enkelte kan oppleve større ulemper enn andre, men at helheten kan være bra for de fleste.

Ved en slik omlegging har vi en rekke forutsetninger og betingelser å forholde oss til. Disse settes eksempelvis av utbygger, kommune og fylkeskommune og består av kompliserte prosesser som er vanskelig, og det må inngås kompromisser for å kunne løse ulike behov. Vi opplever at det har vært god dialog og godt samarbeid med Drammen kommune underveis, og at kollektivkundenes behov for tilgang til Bragernes torg har vært vektlagt av alle involverte.

LES OGSÅ:

Nihal reagerer på ruteendring: – Jeg ble satt ut av svaret fra Brakar

Så langt er vi glade for å se at omleggingen ser ut til å ha gått bra. Vi bemannet opp for å ta en flom av spørsmål og klager, med opplevde bare en «liten bekk» av spørsmål dagene etter 2. mai. Det betyr i hvert fall at vi har nådd fram med informasjonen vår.

I disse dager spør vi busskundene om hvordan de har opplevd omleggingen og ber om tilbakemeldinger. Er det helt åpenlyse ting kundene opplever at ikke fungerer, som vi kan gjøre noe med – jevnfør de nevnte betingelser vi har å forholde oss til – så skal vi justere til det beste for alle.

Deretter skal vi leve med dette i tre år og glede oss til at en fin, ny og trygg bybru igjen gir kollektivkundene enkel tilgang til sentrum.

LES OGSÅ: