Muligheten til et moderne utbygd kollektivtilbud falt med bypakka. Vi går nå mot et dårligere kollektivtilbud, hvilket er svært nedslående med tanke på miljøkonsekvensene. Og ikke minst med hensyn til alle de menneskene som er avhengige av et godt kollektivtilbud.

Vi bilister trenger også et godt kollektivtilbud. Vi bilister har også behov for trygge skoleveier for barna våre. Det kan bare skje gjennom flere gang- og sykkelveier, bedre kollektivtransport og mindre bilbruk, spesielt i byområdene. Dette lå det til rette for i belønningsordningen fra regjeringen. Belønningsordningen som separat ordning fases nå gradvis ut, og belønningsmidlene videreføres i byvekstavtalene.

Les også

Privatbilismen: – Vi er bekymret for våre barn og barnebarns fremtid

Jeg er selv bileier, men velger å benytte meg av kollektivtilbudet mellom Svelvik og Drammen, til og fra jobb. For øvrig et fremragende tilbud under nåværende VKT (Vestfold kollektiv transport) med månedskort til kr 740,- mellom Svelvik og Drammen, og bussavganger hver halvtime ved jobb start og slutt. I hele juli til langt uti august er det enda billigere. Med sommerkortet betaler jeg kr 110,- for sju dager, inklusive nattbuss, og kan farte mellom Svelvik og Drammen og helt ned til Larvik om jeg vil. Så jeg klager ikke på det.

Utfordringen er imidlertid at med bypakkas fall, faller også muligheten til ytterligere belønningsmidler og et tilsvarende busstilbud og et mulig enda bedre busstilbud gjennom Brakar. Det går mot et dårligere kollektivtilbud i hele den nye kommunen, hvilket gjør at flere vil bli avhengige av å bruke egen bil.

Bompengeopprør engasjerer, derfor falt bypakka. Vi vet at det er mange som er motstandere av bompenger og som har fått mer enn nok. Rent statistisk er det pussig nok flest menn i alderen 50–60 som har fått nok. Dette er ingen homogen masse, langt ifra, men enkelte har tatt til ordet for de svakest stilte i samfunnet. Så kan vi jo diskutere hvem de svakest stilte er, i alle fall når det gjelder å komme seg fra A-B, og C.

Da kommer vi ikke utenom kollektivtransport. Mange eldre mennesker har ikke lenger muligheten til å kjøre bil. Flere mennesker med ulike typer funksjonsnedsettelser har aldri hatt muligheten til å kjøre bil. De er like avhengig av kollektivtransport som studenter og mange skolebarn.

Mange familier har ikke råd til å kjøpe bil nummer to, så da må ofte den ene velge kollektivtransport til arbeid. For ikke å snakke om familier som ikke har råd til å kjøpe bil nummer én. Som eneforsørger var jeg selv der i mange år. Jeg hadde ikke råd til å kjøpe bil og var helt avhengig av et godt kollektivtilbud for å få hverdagen til å gå rundt.

Som bilister er vi privilegerte fordi vi kan velge å bruke bilen når kollektivtilbudet blir for dårlig. Det er ikke alle som eier en bil og kan velge. Det er de som virkelig er taperne etter Høyres snuoperasjon.

Les også

Flyskam, kjøttskam eller båtskam, jeg skal ikke pålegge et annet menneske å føle en slik skam