Når man snakker om bompenger, bymiljøpakker og byvekstavtaler, så starter som vanlig den store pekeleken i Drammen.

Masud Gharahkani og Ap stilte i Stortinget etspørsmål til samferdselsminister Knut Arild Hareide om en ny byvekstavtale i Drammen må inneholde bompengefinansiering.

Ikke i teorien, men i praksis, er vel sånn man bør tolke svaret til Hareide .

«Du skylder på regjeringen for å innføre bompenger lokalt,» påstår Haaning. Og peker på både Gharahkani som stilte spørsmålet og Ap som styrer kommunen lokalt.

Aps gruppeleder i DrammenEivind Knudsen peker i sitt innlegg i Drammens Tidende derimot tilbake på Haaning og Høyre hvor han påstår at det tvert imot er regjeringen som man skal skylde på. Det er de som har bompenger som en forutsetning for ny byvekstavtale.

Det er i grunnen Knudsen som peker riktig, men hva hjelper vel det. Det løser vel ingenting?

Å peke er stygt. Og politikere som peker, bør man ikke lytte til.

Fakta er at det er ingenting nytt i det Hareide nå forteller. Å inngå en byvekstavtale uten bompenger som delfinansiering har hele tiden vært kun en teoretisk problemstilling. I praksis er det bompenger som gjelder. Derfor ber samferdselsministeren oss å utrede en ny bompengefinansiert pakke.

Det bør vi absolutt si ja til. For selv om Drammen klarer å finne måter å overholde kravene til byvekstavtale uten bompenger, så konkurrerer vi med en rekke andre byområder om midlene. Og det er åpenbart at de prosjektene med høy egenfinansiering og høye ambisjoner, er de som kommer til å bli prioritert. Statens oppgave er jo også å sikre mest mulig effekt ut av egne bevilgninger.

Det er i grunn underlig at de to største partiene i Drammen peker på hverandre og ikke plukker opp det politiske ansvaret de har.

Drammen Høyre sin kuvending i bomsaken har allerede kostet oss dyrt. Vi sitter med ubetalte regninger i hundremillionersklassen for prosjekter som allerede var vedtatt og tiltenkt finansiert gjennom Buskerudbypakka. For eksempel Drammen kommunes andel av infrastruktur inn mot det nye sykehuset.

I tillegg har Drammen skrinlagt så å si alt av store nødvendige samferdselsprosjekter fremover. Prosjektmessig er vi satt tiår tilbake.

Sykkel og kollektivtiltak er fortsatt underfinansiert og byen har ikke løst sine trafikkutfordringer.

Det siste Drammen trenger nå er en ny politisk pekelek. Det vi trenger, er ansvarlige politikere som tør å se velgerne inn i hvitøyet og snakke sant.

Sannheten er at uten å utrede en pakke med bompengefinansiering så skal det hardt la seg gjøre å være med i konkurransen om nye statlige byvekstmidler.

Disse midlene er helt nødvendige for Drammen kommunes videre vekst og fremgang.

Les også:

En hån fra regjeringen å tvinge Drammen til å utrede bompenger

Ap fremprovoserer helt bevisst en ny bomdebatt, kun for å skylde på regjeringen og Drammen Høyre

Regjeringen vil utrede bompakke i Drammen: – Dette er en provokasjon!