2021 startet med at Langløkka og Konnerud ble vedtatt nedlagt. Barnehagene fikk likevel bestå etter protester fra FAU, foreldre, innbyggere og interessenter. Den ene barnehagen fikk bestå til tross for en utbedringskostnad på ca. 25 millioner kroner.

2022 starter tilsvarende. Men nå er det snakk om å legge ned de barnehagene med størst trivsel blant barn og ansatte i hele kommunen, for å spare småbeløp i barnehagebudsjettet.

Er ikke robuste barn viktigere enn robuste barnehager?

Vi var flere som valgte å bytte barnehage for å skape forutsigbarhet og trygghet for barna etter at det ble kjent at vår tidligere barnehage skulle legges ned. Dette gjorde de om på rett etter at man hadde tatt dette valget, men opplyste om at det kunne skje igjen påfølgende år.

Å bli der ble for utrygt for oss. Vi flyttet derfor til en annen barnehage for å skape tryggere rammer på sikt for barna. En liten dose forutsigbarhet i en ellers krevende pandemi.

Nå derimot føler vi oss rett og slett rundlurt, da utsiktene slettes ikke var trygge når det nok en gang diskuteres å legge ned barnehagen vår. Barnehagen vår som etter min mening skulle vært et flaggskip og inspirasjon for mange andre barnehager. Med unikt arbeidsmiljø og barnemiljø, sterk teknologisk satsing, solide ressurser innen musikk og film og fantastisk ivaretakelse av både barn og foreldre.

Merkelig nok har det ikke vært snakk om nedleggelse av barnehagen som tidligere ble vedtatt lagt ned. Dette til tross for store utbedringskostnader når fokuset på barnehagebesparelser ikke har blitt mindre.

Man kan spørre seg hva grunnen til dette er, og hvorvidt beslutningstakere har et større engasjement for at enkelte barnehager bevares fremfor andre. Her kunne man i teorien ha lagt ned én barnehage og bevart tre andre. Det fremgår i avisen at barnehagen per tidspunkt ikke «kan» legges ned fordi prosessen med utbedring har gått for langt til å kunne reverseres.

Det er imidlertid fortsatt ikke slått inn en eneste spiker så vidt jeg vet. Dette lukter som en real unnskyldning til å ikke ville diskutere beslutningen på nytt eller legge alle kortene på bordet.

Hva er egentlig årsaken til at avgjørelsen om nedleggelse tas ut av politikken og behandles på bakrommet? Og hvorfor haster det slik for enkelte å lande denne saken? Det kan også virke som skrevet i stein at prinsippene for ny barnehagestruktur må følges. Hva er årsaken til dette? Hvilken forskning bygger dette på som viser at dette er til det beste for barna våre og for fremtiden til Drammen kommune? Beslutninger kan omgjøres og budsjetter revideres? Det har vi jo sett før.

Det viktigste er at det blir foretatt en grundig utredning av hvilke ringvirkninger et slikt vedtak vil ha for Drammen som kommune, og hvordan fraflytting og redusert kjøpekraft vil påvirke hele infrastrukturen og samfunnet. Det er ikke bare «kjipt» for de det gjelder. Dessverre er ikke engasjementet like sterkt før det gjelder ens egne barn.

Flytter kommunen 83 barn, påvirker dette omtrent 166 voksne med familier. For ikke å glemme 24 faste ansatte og deres familier som må bytte til andre arbeidsplasser eller i verste fall forsvinner ut av kommunen. Barnehageansatte som er fantastiske ressurser med unik kompetanse og kunnskap om barna våre. Det er allerede vanskelig å få plass i kommunens barnehager, og foreldre søker allerede mot Lier og andre byer for å få plass til barna sine. De flytter deretter, og tar med seg kjøpekraften.

Vi vil vel ha en kommune i vekst som folk flytter til og ikke fra? Store, såkalte robuste barnehager vil ikke se hvert enkelt barn i like stor grad som de mindre barnehagene. At dette er til barnets beste er på godt norsk bare tull.

Dette vil i stedet medføre større krav til ressurser for de barnehagene som har barn som krever det lille ekstra, og flere kan risikere å falle utenfor på et tidligere stadium om de ikke blir sett, hørt og ivaretatt slik de skal. Noe som allerede er et økende problem etter snart to år i en pandemi.

Man bør vel heller satse på mindre avdelinger som styres mer sentralt? Slik vil barna føle på større samhold, trygge rammer, forutsigbarhet i hverdagen og voksne og barn vil skape et bedre arbeidsmiljø med sterke relasjoner. Dette vil gi oss trygge barn som er mer robuste for fremtiden.

Bevar barnehagene våre!

LES OGSÅ:

Les også

Cathrin Janøy villeder om barnehagenedleggelser

Les også

Det virker som utbyggere får frie tøyler til å bygge i høyden

Les også

Stans nedleggelsen av barnehagene